NN top-banner 1015x160 black-NEW 150

Bjørnerekord i Finland

. Hunters Travel

Den finske bjørnebestand er fordoblet i løbet af 10 år, hvorfor der også sidste år blev nedlagt et rekordstort antal bjørne i landet.

2010 blev med 179 nedlagte bjørne et rekordår i den finske bjørnejagt. Antallet er en fremgang på 49 i forhold til 2009, eller knap 40 % flere. Resultatet stemmer fint overens med retningslinjerne i forvaltningsplanen, der går ud på at standse deres tilvækst i de områder hvor bestanden skønnes at være tæt nok og hvor der forekommer skadesvirkninger af bjørnenes aktiviteter.

Tildelingen af licenser var rekordhøj i 2010, idet den finske naturstyrelse udstedte 198 jagtlicenser, heraf 90 i den nordlige del af Finland og 103 i den østlige del. De sidste 5 bjørne måtte skydes i den vestlige del af Finland, men kun som reguleringsjagt i tilfælde af bevislige skader. Kvoterne blev lige knap nået med 82 nedlagte bjørne i Nordfinland ud af de 90 tildelte licenser. Af disse blev 55 bjørne nedlagt i det område der er defineret som beskyttelsesområde for samernes rener. 18 bjørne blev nedlagt i det område hvor den truede (vilde) skovren har sit kælveområde i Kajanaland.

Netop skovrenen har haft en kritisk høj kalvedødelighed de seneste år, hvilket antageligt skyldes både flere ulve, flere los og flere bjørne i området. Der findes cirka 9.000 vilde skovrener i Europa, heraf tidligere mindst 2.000 i områderne omkring Kajanaland. Det har i det mindste været opfattelsen indtil for nylig, for man mener nu at ynglebestanden kan være nede på kun 800 dyr med en efterårsbestand på et alarmerende lavt tal omkring 1.100 – 1.200 dyr.

Den finske bjørnestamme har det overordentlig udmærket, og man anslår nu bestandens størrelse til mindst 1.515-1.635 dyr i modsætning til mellem 1.170–1.300 dyr i 2008/2009. I år 2000 var det tilsvarende tal kun omkring 850 bjørne, altså er der sket en fordobling af bestanden på kun 10 år. Så den finske bjørnebestand stortrives.

  Diverse annoncer

  Jagt i Skotland
  (Jagt / Jagtrejse tilbydes)

  noimage

  Ft. Cocker hvalpe
  (Hunde / Hunde sælges)

  Ft. Cocker hvalpe

  Simsom Thûringen
  (Våben / Våben sælges)

  Simsom Thûringen