NN top-banner 1015x160 black-NEW 150

Bjørnerekord i Finland

. Hunters Travel

Den finske bjørnebestand er fordoblet i løbet af 10 år, hvorfor der også sidste år blev nedlagt et rekordstort antal bjørne i landet.

2010 blev med 179 nedlagte bjørne et rekordår i den finske bjørnejagt. Antallet er en fremgang på 49 i forhold til 2009, eller knap 40 % flere. Resultatet stemmer fint overens med retningslinjerne i forvaltningsplanen, der går ud på at standse deres tilvækst i de områder hvor bestanden skønnes at være tæt nok og hvor der forekommer skadesvirkninger af bjørnenes aktiviteter.

Tildelingen af licenser var rekordhøj i 2010, idet den finske naturstyrelse udstedte 198 jagtlicenser, heraf 90 i den nordlige del af Finland og 103 i den østlige del. De sidste 5 bjørne måtte skydes i den vestlige del af Finland, men kun som reguleringsjagt i tilfælde af bevislige skader. Kvoterne blev lige knap nået med 82 nedlagte bjørne i Nordfinland ud af de 90 tildelte licenser. Af disse blev 55 bjørne nedlagt i det område der er defineret som beskyttelsesområde for samernes rener. 18 bjørne blev nedlagt i det område hvor den truede (vilde) skovren har sit kælveområde i Kajanaland.

Netop skovrenen har haft en kritisk høj kalvedødelighed de seneste år, hvilket antageligt skyldes både flere ulve, flere los og flere bjørne i området. Der findes cirka 9.000 vilde skovrener i Europa, heraf tidligere mindst 2.000 i områderne omkring Kajanaland. Det har i det mindste været opfattelsen indtil for nylig, for man mener nu at ynglebestanden kan være nede på kun 800 dyr med en efterårsbestand på et alarmerende lavt tal omkring 1.100 – 1.200 dyr.

Den finske bjørnestamme har det overordentlig udmærket, og man anslår nu bestandens størrelse til mindst 1.515-1.635 dyr i modsætning til mellem 1.170–1.300 dyr i 2008/2009. I år 2000 var det tilsvarende tal kun omkring 850 bjørne, altså er der sket en fordobling af bestanden på kun 10 år. Så den finske bjørnebestand stortrives.

  Diverse annoncer

  Jagtkammerater søges
  (Jagt / Jagt udlejes)

  noimage

  Sauer 90
  (Våben / Våben sælges)

  Sauer 90

  Sussex Spaniel
  (Hunde / Hunde sælges)

  noimage