NN top-banner 1015x160 black-NEW 150

EU tæt på at lukke for ulvejagten i Sverige

. Hunters Travel

 

Det er ikke kun Danmark der har problemer med EU kommissionen, senest i forbindelse med den permanente toldkontrol. Også svenskerne kæmper bravt mod kommissionen. Ikke om deres grænsekontrol men om at bevare retten til at bestemme over deres ulve.

Forhistorien er at svenskerne har besluttet at holde bestanden af voksne ulve omkring 210 eksemplarer og derfor tillader en vis licensjagt på ulv hvert år. I 2010 blev der udstedt 27 licenser og i år 20 licenser. Hertil kommer et mindre antal licenser til at nedlægge problem-ulve der angriber husdyr, rener eller på anden måde er uønskede af myndighederne. Jægere og andre naturgrupper ønsker at der udstedes flere licenser, hvorimod miljøforkæmpere, Verdensnaturfonden WWF og andre dyreværnsorganisationer ønsker jagten helt stoppet. Den diskussion minder på mange måder om tilsvarende diskussioner i mange andre lande om kvoter på forskellige dyr. Bølgerne går dog altid en smule højere når der er tale om de store rovdyr. De svenske myndigheder, repræsenteret ved Naturvårdsverket, ønsker dog først og fremmest at balancere synspunkterne og at forbeholde sig retten til at udstede licenser til nedlæggelse af ulve så hovedmålet – en sund bestand på 210 voksne ulve – kan fastholdes. Gennem nogen tid har der været stigende modstand fra EU kommissionen, der mener at EU er bedre til at bestemme over de svenske ulve end svenskerne er.  
Miljøkommissionær Janez Potocnik, mener således ikke at licensjagten på ulv i Sverige kan forenes med naturbeskyttelseslovgivningen i EU og har anmodet Sverige om helt at stoppe jagten på ulv. Det har der så været diskussioner og skriverier om i nogle år, men nu har EU kommissionen skruet bissen på. Tidligere på måneden afviste man, anført af miljøkommissæren,  at tage de svenske myndigheders svar på en række spørgsmål til efterretning. Samtidig blev det besluttet at hvis ikke Sverige retter ind til højre, vil næste skridt være EU domstolen. Den svenske regering fik dog bevilget endnu to måneder til at indsende yderligere svar på kommissionens spørgsmål.

Den svenske miljøminister Andreas Carlgren har nu indbudt EU kommissionen til at besøge Sverige for på den måde at forsøge at formilde dem og gøre rede for fremtidens tanker om ulvebestanden i Sverige. Andreas Carlgren antyder at han vil præsentere et nyt mål for antallet af ulve i Sverige. Herudover skal ulvestammen styrkes genetisk, herunder via insemination. Det internationale samarbejde om ulvene skal styrkes med aftaler med Norge og Finland. Man ønsker også at inddrage Rusland yderligere, således at der kan laves planer for hele den nordlige region.  
Man vil herudover forsøge at formilde kommissionen ved at love en ”yderst begrænset, selektiv og strengt kontrolleret licensjagt”. I forvejen anvendes der enorme resurser på at udsætte genetisk anderledes ulve fra Rusland, ulvehvalpe flyttes rundt for at sprede deres gener og der foregår udsætninger fra svenske dyreparker. Med alle disse anstrengelser håber den svenske regering at sikre en stærk og sund ulvestamme, men ønsker altså fortsat at have mulighed for at regulere lidt på bestanden.
Svenska Dagbladet skriver i denne uge og det må forventes at der alligevel bliver sat stop for ulvejagt i Sverige. Det er den politiske kommentator Susanna Baltscheffsky, der i en artikel slår fast at en retssag ved EU domstolen uden tvivl vil gå Sverige imod. Samtidig vil en retssag have opsættende virkning, således at Sverige ikke kan tillade jagt på ulv mens retssagen verserer.

Det svenske Jägareförbundets rovdyrekspert, Gunnar Glöersen, siger til Svenska Dagbladet at han er meget overrasket over at EU-domstolen kan stoppe jagten på ulv: ”Det indebærer i praksis at den svenske rovdyrpolitik havarerer. Skulle EU, mod forventning, gå ind og stoppe licensjagten så findes der ikke længere nogen forståelse for deres politik”.

Der ventes en afklaring på hele sagen i løbet af det tidlige efterår.

  Diverse annoncer

  Ægte liebhaveri med formidabel jagt
  (Ejendomme / Ejendomme sælges)

  Ægte liebhaveri med formidabel jagt

  Fodertønde til VANDHUL
  (Grej / Grej sælges)

  Fodertønde til VANDHUL

  SIKA JAGT I IRLAND
  (Jagt / Jagtrejse tilbydes)

  SIKA JAGT I IRLAND