NN top-banner 1015x160 black-NEW 150

Knivlovens forvirrende kringelkroge

. Jagt

Våbenlovens mangfoldige ændringer, udvidelser, tilføjelser og efterfølgende skærpelser af strafferammen, har skabt forvirring og bragt almindelige borgere i konflikt med loven.

Forvirringen er efterhånden så stor, at de myndigheder der virkelig burde kende lovens bogstav, selv har besvær med at tolke den. F.eks. bragte politiets hjemmeside for nogle få dage siden nogle ellers hjælpsomme råd til borgerne, men måtte senere foretage ændringer af visse fejlfortolkninger! Det kan derfor ikke forbløffe at min 82årige nabo ikke tør tage sine køkkenknive med til byen for slibning og andre har taget deres multiværktøj ud af bilens værktøjskasse. Men lad os se på hvad der egentligt står i loven og ikke mindst hvad det betyder.

Bekendtgørelse nr. 449 af 09/06/ 2005 Gældende  § 14. Det er forbudt uden tilladelse fra politimesteren (politidirektøren) at erhverve, besidde, bære eller anvende: 1) skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, 2) knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers), 3) springknive og springstiletter, 4) faldknive og faldstiletter, 5) enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive), 6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, 7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende, 8) kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand, 9) slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende, 10) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og 11) spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner. Stk. 2.

De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politimesteren (politidirektøren). Stk. 3. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 9, for slagvåben til jagt eller lystfiskeri. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.

Følgelig kan vi konstatere, at ifølge denne bekendtgørelse kan enhver person, uanset alder, besidde en kniv på max. 12cm længde hvad enten det er en dolk eller foldekniv og hvad enten den kan låses eller ej! Alle andre knive og våben nævnt i §14 stykke 1 til 11 er altså forbudt, dog med visse undtagelser som fremgår af §14 stykke 3. Så f.eks. jægere og lystfiskere må besidde og, i begrænset omfang, anvende dolke og foldeknive med bladlængde på over 12cm (der findes faktisk ingen lovmæssig maksimumgrænse for knivbladslængde for jægere og fiskere) samt de i stykke 9 nævnte slagvåben som totenschlægere og gummiknipler til aflivning af vildt og fisk. I

ndenfor privat område som køkken og have må enhver person besidde og anvende økser og knive uanset bladlængde. De senere års eksplosion i vold, herunder knivdrab, har ført til en stramning af reglerne for hvilke knive der må medbringes hvor. Der har derfor været adskillige ændringer og stramninger siden mordet på en italiensk turist i 2003 og den i øjeblikket gældende bekendtgørelse er: Bekendtgørelse nr. 704 af 22/06/2009 Gældende § 4.

På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. Disse regler gør det strafbart, uden lovlig grund, at medbringe bl.a. følgende knive på et offentligt tilgængeligt sted: Samtlige disse fire knive er lovlige at besidde og anvende af alle borgere, men må ikke, uden lovlig grund, medbringes på offentligt tilgængelige steder inklusive købmanden. Den øverste både fordi det er en dolk og den er 7,8cm lang. Den røde foldekniv kan låses og er også for lang. Hobbykniven er kun 5,9cm lang, men kan låses og er enhåndsbetjent. Den lille baby er kun 5,1cm lang, men det er en dolk. Disse tre foldeknive/multiværktøj må godt medbringes på offentligt tilgængelige steder, da de alle kommer under kategorien; foldeknive med et blad på maksimum 7cm som ikke kan låses.   Disse tre dolke er alle under 12cm og må derfor besiddes og anvendes af alle personer, men på offentlig tilgængelige steder kun i forbindelse med ”erhverv, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller anden lignende anerkendelsesværdigt formål”. Denne kniv er den maksimale størrelse der må anvendes i forbindelse med spejderlejr og lignende. Lige netop udtrykket ”lignende anerkendelsesværdigt formål” er hvor man kan håbe den betænksomme politimand bruger sin sunde fornuft.       Disse knive er alle over de normale maksimum 12cm og må kun anskaffes, besiddes, bæres og anvendes i forbindelse med erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Den øverste typiske køkkenkniv med et 20,5cm langt men kun 1mm tykt blad vil næppe kunne betragtes som udformet til ret meget bortset fra reelt køkkenbrug. I midten en fleksibel fiskekniv med tyndt blad og nederst en 16cm lang robust jagtkniv, velegnet til at forlægge større vildt. Altså tre knive med et genkendeligt arbejdsområde. Men også her kan der opstå behov for alle parters sunde fornuft. De følgende knive er alle af en type der ikke må overdrages, anskaffes, besiddes, bæres eller anvendes i Danmark.     Butterfly kniv.   Push dagger.  Enhåndsbetjent foldekniv.  Springkniv.  Kårdestok. Kastekniv. Ovenstående lovbegrænsninger er generelt rimelige nok og til at leve med, men der er tydeligvis behov for en kraftig revidering af lovens administrering, så den rammer der hvor det var påtænkt og ikke i flæng kriminaliserer ellers lovlydige borgere. På trods af forbuddet mod at medbringe visse knive på offentligt tilgængelige steder, må disse knive godt transporteres direkte til og fra brugsstedet samt til reparation/slibning, men de må f.eks. ikke medbringes i bagerbutikken, hvis jægeren stopper på vejen hjem fra morgentrækket for at købe rundstykker. Ældre mennesker der er henvist til at benytte offentlige transportmidler bør nok lade nyindkøbte køkkenknive forblive i den originale indpakning indtil de er nået hjem og knive der skal bringes til slibning bør indpakkes i en taske på en sådan måde, at de ikke umiddelbart er til at få adgang til og så for øvrigt starte byturen der, hvor kniven skal afleveres til slibning.

  Diverse annoncer

  gammel hanebøsse
  (Våben / Våben sælges)

  gammel hanebøsse

  Leupold VX 1. 1-4x20
  (Grej / Grej sælges)

  Leupold VX 1. 1-4x20

  Ny håndkikkert
  (Grej / Grej sælges)

  Ny håndkikkert