Andejagt

Sektion kun om andejagt – fra nyheder til historiske artikler samt indhold om grej og udstyr under sandejagt samt træning af jagthunde, som skal anvendes under jagt på svømmeænder og dykænder

Andejagt - tilfældigt udvalgte artikler

andejagt jagtrejser

Trækjagt på ænder med bue og pil er ikke en selvmodsigelse, men temaet i denne video, hvor højt og hurtigt trækkende ænder nedlægges under buejagt 

Andejagt 

Andejagt er allemandsjagt. Stort set overalt i landet er det mulighed for at drive hagljagt på ænder. Enten på opfløj fra sø og mose eller fra større vandløb etc. Eller under fuglenes daglige træk mellem raste- og ædepladserne. 
Danmark ligger godt placeret, når det gælder træljagt i forhold til det store sydgående fugletræk i jagtsæsonen. Et utal af ænder og gæs trækker hvert år gennem landet ligesom mange vælger at gøre ophold i længere perioder. Det i reglen lune efterår og vintervejr langs de cirka 7.000 km lange danske kyster gør landet til et slaraffenland for andefugle, der har brug for åbent og isfrit vand.    
 På netnatur.dk/ANDEJAGT kan man læse om stort set alt, der omhandler jagt på ænder og andre svømmefugle. Sektionen samler og organiserer alle de artikler, videoer og film, der findes på siden om den populære vildtart herunder trækjagt, jagt med lokkefugle og jagt på opfløj etc.
I oversigten finder man også artikler, der giver gode råd om jagthund og jagt på ænder samt valg af beklædning herunder valg af jagttøj, støvler og waders, når jagten går mod et morgentræk eller et aftentræk. Endelig indeholder sektionen alle de artikler, der gennem tiden er skrevet om strandjagt på det danske fiskeriterritorie. Det gælder jagt med pram, kajak (skydekajak) og jagt fra motorbåd på hhv. dykænder og svømmeænder.
Ænderne deles i reglen i grupperne dykænder og svømmeænder. Først nævnte deles desuden ind i hvv. ferskvandsdykænder som f.eks. troldand og bjergand og “havdykkere” som f.eks. sortand og edderfugl.  
En stor del af det danske jagtudbytte består af gråænder og en væsentlig andel af dem er udsatte ænder. Jagt på opdrættede ænder er også et område, der behandles indgående på Netnatur.dk.
Endelig er opskrifter på både dykænder og svømmeænder en del af de mange artikler, som man kan finde i sektionen andejagt. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...