Browsing: bukkeopsats

En voksen råbuk som sætter op uden for- og bagsprosser, der er det mest normale, betegnes ofte som morder. Men ofte er en bajonetbuk en mere passende benævnelse  

Hvornår er en bukkeopsats til medalje? Spørgsmålet dukker ofte op i jægerkredse og her følger nogle overordnede retningslinjer, der måske kan give et umiddelbart svar på spørgsmålet

Bukke, som endnu ikke har fjernet det fløjlsagtige hud på de nye stænger, betegnes som bastbukke. Nedlæggelse af bastbukke er ofte til debat jæger og jæger imellem

Bukkejagt bliver næppe bedre end her, mener Henning Kørvel, der her berettet om bukkejagt på Strathmore Estate i Skotland 

Nogle finder abnorme bukkeopsatser fascinerende – andre det stik modsatte, men hvornår er en opsats abnorm og hvorfor er der nogle bukke, der udvikler atypisk opsatser?

Nogle af de bukke som jagtmedierne skrev om tilbage i 1880’erne er stadig interessante – set med nutidens øje

Netnatur udgiver digital bog om stærke trofæer nedlagt af danske jægere og har du nedlagt en god buk eller hjort, kan du fremsende ønske om optagelse til info@netnatur.dk

Sverige ligger i top, når det gælder store guldbukke, og oversigt viser, hvor i Sverige chancen for at nedlægge en stor guldbuk statistisk set er størst  

– Jeg havde nok set bukken 200 gange, fortæller Bernt Man, der midt i juni nedlagde den store buk og erfarede, at Tredje år var guldbukkens år

10 bukkeopsatser har i en periode båret titlen Danmarksrekord. Henning Kørvel har samlet rekordindehaverne i en TOP 10 liste 

Summen for danske bukke matcher i grove træk sagkundskabens estimat for den almene hyppighed af grandeler hos bukke, der formentlig udvikles af ubegrænset adgang til næringsrig føde

Svenske bukke og bukkeopsatser sætter rekord og krydser en magisk grænse