Browsing: Nyjæger

Af og til fremføres det, at jagtlysten hos en jagthund kan blive for stor. Dette er dog sjældent tilfældet  

Den stående hunds første stand er noget helt særligt og både uparrede agerhøns og efterårets store fasankyllinger kan være tredjepart i det urgamle spil mellem hund, jæger og vildt

Instinkt, indlæring og indsigt i vildtets adfærd og levevis er de tre forhold, der udvikler den stående hunds stand.

Rapportering er et instinkt, som mange hunde fødes med, men det kræver et opmærksomt øje at aflæse hundens signaler, når den rapporterer den måske afgørende første gang  

Valg af hundetype og hunderace samt tilrettelæggelse af hundens træning bør tage udgangspunkt i de jagtformer, man dyrker eller agter at dyrke …

Jagthundens første andejagt kan blive afgørende for hvordan hunden udvikler sig som apportør under andejagten, der hører til hundens mest krævende jagtform

For at måtte gå på buejagt i Danmark skal man have bestået buejagtprøven og overvejer man at gå op til buejagtprøve, bør man være opmærksom på, at Miljøstyrelsen har valgt at offentliggøre aktuelle og vigtige informationer

Nogle hunde har anlægget i sig og apporterer spontant og uden betænkeligheder første gang, de står snude til snude med en nyskudt ræv. De fleste må dog motiveres

For mange hunde under apporteing af ikke dødkskudt og bortløbet vildt kan have samme effekt som for mange kokke kan i et køkken

Ikke mindst når det gælder apportering af anskudt fuglevildt, handler det om at stole på hunden, som har adgang til et univers af informationer, som vi ikke har

Undet træning udvikler hunden evnen til at apportere vingeskudt fuglevildt, men alligevel er det hundejeren, som bør styre de enkelte apporteringer

På en klapjagt kan en unghund lære mere end den kan på adskillige jagter med mere beskeden vildttæthed, men inden den første store fasan- eller andejagt skal hunden være helt klar til opgaven

Jagthundes første hareapportering er en oplevelse, som den aldrig glemmer, og derfor bør så meget som muligt gå efter bogen. Under jagt kan teori og praksis dog ikke altid harmoneres