Browsing: Naturen

Sektion om natur

Sneen ligger tykt over store dele af landet. Og selv om vildtet i reglen klarer sig trods sne og kulde indstilles flere planlagte jagter. Særligt i år står det klart, at også vildtet har brug for en holdbar madpakkeordning.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at Tønder Kommunes forvaltning af Tøndermarskens fugleværdier har været så ringe og kritisabel, at staten bør overtage administrationen af hele marsken.

Der vil blive mindre plads til strandengens fugle og stigende fødemangel i fjordene i de næste årtier. Derfor er det på høje tid at lave en samfundsplan, hvor inddigning skal afløses af uddigning, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

I den kommende tid vil vi her på sitet give en række eksempler på nogle af de resultater, der er…

Regulering af cirka 40 forårs-gæs har tilsyneladende ikke haft den ønskede effekt. Gæssene fouragerer få meter fra de skudte og…

Naturkomiteen langer hårdt ud efter det industrialiserede danske landbrug, som de hævder, lever et parallelsamfund uden forpligtelser over for fællesskabet. Her listes de ti grunde til at nedlægge industrilandbruget

Vi kunne have væsentligt flere krondyr i den danske natur end vi har i øjeblikket. Den primære årsag er jagt. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet.