PA Landbrug tilbyder totalrådgivning i forbindelse med køb, salg og udvikling af ejendomme og har som mærkesag kun én kunde tilknyttet en rådgivningsproces

PA Landbrug

Af Netnatur (Annonce)

Filosofien bag PA Landbrug (Property Advice), som oversat ganske enkelt betyder ejendomsrådgivning, er at udvikle markedets bedste rådgivning overfor landmænd og andre jordbesiddere.

Det forklarer Landbrugsmægler Elsemaria C. Andersen.

– I vores rådgivning skal man aldrig være i tvivl om hvilken side, vi er på. Vi er altid på landmandens. Vi vil gerne samarbejde bredt, men der må ikke opstå tvivl om hvis interesserer vi prioriterer i en given rådgivningsproces.

– Vi vil være landbrugets uafhængige partner og vi har kun den enkelte landmand som vores kunde. Dermed kan man sige, at vi har valgt en skarp profil, siger Elsemaria C. Andersen.

Hun forklarer desuden, at alt, hvad PA Landbrug tilbyder, skal være med ordentlighed og med stor gennemsigtighed.

I medgang og modgang

– Vi skal være landmandens rådgiver, når det går godt, men også når det er svært, lyder det fra Elsemaria C. Andersen, som har en baggrund som landbrugsmægler og fra den finansielle sektor.

0

-I PA Landbrug er vi formet af landbruget og vi følger udviklingen tæt i medgang og modgang.

– Vi kender om nogen livet på den anden side af rådgiverens bord. Og det mener vi, er en stor fordel i vores dialog med landmændene.

Hun forklarer, at den rådgivning, som man modtager fra PA Landbrug, har til formål at føre til optimering af landmandens vilkår og potentiale.

PA Landbrug er kommet godt fra start og allerede et år efter opstart, udvides der i det tidligere forår 2023 med to nye ansættelser idet en seniorrådgiver og en trainee starter på kontoret i Århus. Hos PA Landbrug mener man fremgangen skal ses i lyset af den rene og gennemskuelige rådgivning. Desuden påpeges som forklaring, det indgående kendskab til landbruget og skovbruget og at man kun har èn kunde i en rådgivningsproces.

 

Jagtejendomme

Udover rådgivning i forbindelse med køb, salg eller drift af landbrug kan man på hjemmesiden læse, at rådgivning tilknyttet køb af jagtejendomme også er en del af konceptet.

Ifølge Elsemaria C. Andersen kan køb og salg af jagtejendomme nemlig være en rigtig god investering – faktisk på flere områder.

– Man skal huske på, at der er mange bundlinjer at se på, når man driver en ejendom som f.eks. en ejendom med fokus på jagt

– Der er dels den personlige bundlinje, og den trivsel, der er forbundet med at have sin egen jagt- og naturejendom, siger hun.

Med i det regnestykke påpeger hun også den positive sidegevinst, der er knyttet til sin egen jagt. Ud fra filosofien om, at det, der er sparet, er tjent, kan de penge man sparer på jagtleje og jagtrejser bidrage positivt til ens økonomi.

– Naturligvis kan man ikke skyde elefant, bison og løve på en jagtejendom i Danmark, men mange steder kan man faktisk nedlægge op til tre, fire forskellige hjortevildtarter på en og samme ejendom.

Hun forklarer dermed, at udover en indtægt på alm. skovdrift, kan man via sit ejerskab eller medejerskab af en jagtejendom måske skrue ned for sit rejsebudget, og dermed som ekstra bonus gøre en indsats for klimaet. De penge man normalvis anvender til jagt i Polen eller Afrika etc. bruger man i stedet på investering i sin egen ejendom.

Jagt kan skabe værdi

Elsemaria C. Andersen er selv jæger og mener faktisk, at jagtejendomme alt i alt er noget af det bedste, man kan investere i.

Det er naturligvis ikke muligt at vægte investeringen i for forhold til investering i andre ejendomstyper, da det skal ses over en årrække, forklarer hun.

– Lige nu er det måske ikke særlig lukrativt at sætte penge i grise, mens kreaturer er inde i en god tid. Men set over en flerårige periode, er jagtejendomme en meget stabil investeringsform – som man samtidig kan have glæde af.

Ifølge PA Landbrug er det tilmed muligt at øge værdien af sin ejendom ved at tænke jagt ind i den daglige drift og udvikling.

– I dag formidler vi ejendomme, der er skræddersyet til jagt. Hvor skoven er indrettet til den jagtform, man ønsker at drive.

– F.eks. har vi kontakt til kunder, der har indrettet deres skov specifikt til buejagt, mens andre har valgt at satse på pyrchjagt og afvikling af drivjagt med riffel etc.

” Vi vurderer og sælger under diskret salg alle typer af landbrugsejendomme i hele landet. I får adgang til vores aktive netværk af potentielle købere, og vi hjælper med at afdække den rette strategi for en ideel salgsproces.”  Citat: PA Landbrug

 

– Tænker man derfor jagt ind i sin produktion, er der ingen tvivl om, at det kan være en rigtig god investering, da det øger værdien af ejendommen.

Jagt kan dermed være et væsentlig bidrag til den samlede værdi af en skovejendom, hvor økonomien tilsvarende oftest skal ses i et langsigtet perspektiv.

– Men også en skovejendom kan nu og her påvirke den økonomiske bundlinje positivt, lyder det fra rådgivningsfirmaet.

– På den korte bane kan der med dygtig ledelse skabes et positivt resultat i en skovejendom, siger Elsemaria C. Andersen.

Hun peger her på, at der i dag er mange nye tiltag, der griber ind i ejendommens drift.

Bæredygtighed og klima er nogle af de nye begreber, som også i stigende grad påvirker ejendomsdriften

– Hos PA Landbrug er vi meget fokuseret på, at landmænd og andre ejendomsbesiddere, er opmærksomme på mulighederne i denne udvikling.

– Man kan ikke tage det for givet, at det omkringliggende samfund, som ønsker større artsrigdom, bedre CO2 balance eller mere natur altid tænker landmandens økonomi ind i disse ønsker, selv om de direkte eller indirekte kommer til at påvirke den berørte landmands drift og økonomi.

– Desværre er det modsatte ofte tilfældet. Landmanden, der har plejet sin investering og betalt sin ejendomsskat i årevis, kan risikere at blive sorteper i de mange nye tiltag, hvis ikke man er klar over, hvilke økonomiske perspektiver, der kan ligge gemt i de nye politiske strømninger.

– Vores rådgivning sikrer, at landmanden får mest muligt ud af det, hvis ejendommen f.eks. står overfor fredninger, eksproprieringer, udtag til vådområder eller lignende. I sådanne situationer det vigtigt at kende de muligheder, der er for erstatning og tilskud.

Naturejendomme i selskabsform

Elsemaria C. Andersen påpeger også de muligheder, der er knyttet til køb af skovejendom uden beboelse eller uden ejerskab af anden landbrugsejendom i forhold til andre produktionsejendomme, da flere skove ikke kræver, at man kan fremvise erhvervsmæssige kundskaber. Man behøver med andre ord ikke altid at være landmand, for at købe en skov.

– Vi ser i disse år flere og flere selskaber, der opkøber skov. Dermed kan flere ejere være sammen om at købe et område. Og denne form for ejerskab kan åbne op for helt nye muligheder, siger Elsemaria C. Andersen.

” Der er mange elementer, en landmand skal sikre, når han vil udvikle eller afvikle sin virksomhed. Vi yder nærværende rådgivning til jeres gårdråd eller advisory board og bidrager med mange års erfaring fra landbrugsdrift, grøn omstilling og generationsskifte”. Citat: PA Landbrug

Landbrug og energi

Jordbesiddere i dag kan dog optimere deres værdier på andet en traditionel landbrug, skovbrug og aktiv investering i jagt …

Hos PA Landbrug er man opmærksom på, at energi også er en mulighed for mange jordbesiddere.

Derfor har virksomheden udviklet kompetencer indenfor kombinationen af landbrug og energi, som også inddrages i den samlede pakke af rådgivning.

– Vi har erfaret, at mange landmænd ikke i tilstrækkelig grad er bevidste om de muligheder, der kan ligge gemt i udvikling af energi som en driftgren …

– Her kan der gemme sig mange muligheder for lodsejeren, som denne måske ikke er klar over. Det samme gælder forståelsen for herlighedsværdien og muligheden for at udvikle sin ejendoms unikke beliggenhed og gøre det til en reel liebhaverejendom, lyder det afslutningsvis fra Elsemaria C. Andersen.

Læs mere om

PA LANDBRUG

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »