Browsing: dagensfotofugl

Mangebladet Lupin – invasiv og farverig – tiltrækker ikke alene fugle- og insektliv. Den trækker også kvælstof til jorden på bekostning af de plantearter, der er tilpasset et liv på sandet, næringsfattig jord