Browsing: vildtplanter

Rødel anvendes ofte som ammetræ for mere blivende træer. Under optimale betingelser vokser rødel op til 1,5 meter om året,…

Skovfyr er udbredt i et bredt bælte fra det øst­lige Rusland over Sibirien til Central- og Nordeuropa. Arten findes også i Skotland og på den Skandinaviske halvø

Mirabel stammer formentlig fra Mellemøsten og Sydvestasien, hvorfra den ved dyrkning har bredt sig til det meste af Europa. Den findes overalt i Danmark, specielt omkring bebyggelser

Taks vokser over hele Europa. Taks er sammen med ene og skovfyr de eneste oprindelige nåletræarter, som naturligt vokser i Danmark