Browsing: Varde å

l norske elve blev der i 2021 registreret over 100.000 pukkellaks og også danske åer oplever opgang af de invasive laks, som i følge DTU “sandsynligvis vil have negativ betydning på vandløbenes økosystemer”

Hvordan blev laksesæsonen 2018 og hvordan fordeler kvoterne sig på laks i de vestjyske fjorde og vandløb i denne sæson?…