Kronvildt

Sektion om kronvildt

Kronvildt - mest læste artikler lige nu

Digital bog af Michael Sand

Fokus – digital bog kun om hjortejagt

kronvildt - udvalgte artikler

Nationalpark lufter tanker om ulovlig udsætning af ulve og påpeger, at ulve i det hegnede naturområde får alvorlige konsekvenser for hele parkens idégrundlag

Den nationale hjortevildtgruppe under Vildtforvaltningsrådet arbejder på et forslag til en adaptiv forvaltningsplan

top 10

egon bennetsen

kronvildt - arkiv udvalgte

Forskerne bag DCE-rapporten ’Bæredygtig Kronvildtforvaltning’ erkender fejlene, som de betragtes som ”sjuskefejl” uden indflydelse på rapportens overordnede konklusioner.

Kronvildt

Nyheder og oversigt over artikler om kronvildt

På sektionen netnatur.dk/KRONVILDT kan man læse stort set alt om kronvildt – fra biologi og adfærd til jagt og regulering. Sektionen indeholder en samling af nyheder, faglige artikler samt beretninger, reportager og spændende billeder og video-optagelser af krondyr optaget i både Danmark og i udlandet.

Læserbreve om kronvildtjagt samt betragtninger om jagt på både kronhind, kronkalv og kronhjort er også at finde på Netnatur.dk’s store sektion om kronvildt. 

Den danske bestand af kronvildt er den måske største succes i dansk jagt- og naturhistorie i nyere tid. Bestanden er mangedoblet over de seneste årtier og flere steder i landet kan man nu se kronvildt hele dagen. Det gælder ikke mindst i områderne i og omkring Danmarks kronvildtreservat ved Oksbøl i Vestjylland. 

Alligevel har debatten om om fremtidens jagt og forvaltning været en af de meste debatterede natur-emner i nyere tid. Dette ses også på netnatur.dk, hvor der er samlet en hel sektion kun om hjortedebat og herunder jagt på kronvildt.

En af de mange ting, der har været debatteret, er naturligvis afskydningen. Hvornår er en hjort klar til at blive nedlagt? Er det som spidshjort, som såkaldt mellemhjort eller er det som voksen kapitalhjort på otte år eller mere? Jagt på kronvildt er ikke kun et spørgsmål om forvaltning. Det er også et spørgsmål om etik og holdning til hvilken jagttid, der opfattes som den rigtige i forhold til forvaltning af kronvildt. Nogle mener, at en fuldvoksen hjort bør nedlægges i brunsten, mens andre mener, der er bedre at nedlægge hjorten under efterårets drivjagter, da kødet da med sikkerhed er uden bismag af brunst. 

Hjortene betegnes ofte efter antallet af ender på deres gevir: Spidshjort, 8-ender, 10-ender, 12-ender eller ulige 18-ender etc. Den største danske kronhjort nedlagt uden for hegn er på over 235 CIC point. 

En ruddel kronvildt bestående af hinder og kalve ledes ofte af en førerhind. Hjortene lever i reglen for sig selv hele sommerhalvåret. Først i årets første efterårsmåneder september og oktober begynder de at bryde ud af hjorterudlerne for alvor at søge kontakt med hinderne, som på det tidspunkt går i brunst.  

Del gerne artiklen hvor du ønsker...