Nyjæger

Nyjæger sektion

Nyjæger - mest læste lige nu

Nyjæger arkivudvalgte artikler

Nyjæger

Bemærk: Nyheder og oversigt over artikler som især henvender sig jægere, som opfatter sig selv som nyjæger, starter efter denne korte introtekst.  

Hvornår er man nyjæger? Ja det er i høj grad noget man selv er med til at definere. Nogle har en del erfaring fra jagt allerede inden de går op til jagtprøven og de efterfølgende skydeprøver. Andre har slet ingen erfaring. De har mere eller minde kun den viden om jagt som de har tilegnet sig via lærebøger og andre former for litteratur. De skal først til at lære at gå på jagt. Det er ligesom man hævder, at det er først når en billigt har bestået køreprøven at denne lærer at køre bil! 
Går man nogle år tilbage i tiden var de fleste nyjægere mellem 15 og cirka 25 år. Dette har ændret sig med tiden. I dag er mange af dem som tager jagttegn, midt i tredverne, fyrrerne eller endnu ældre. Også jægere fra disse aldersgrupper vil i en periode efter beståede jagtprøve være at betegne som nyjægere. Også selv om de har stor erfaring med andre af livets forhold.
I Danmark bliver der gjort en del for at give de nye jægere en god begyndelse på jagten og den mange traditioner og uskrevne regler, som gælder i jagtmiljøet.
Naturstyrelsen og en lang række jagtforeninger og private jagtselskaber afvikler såkaldte nyjægerjagter kun for jægere med lidt eller slet ingen jagtlig erfaring. Her lærer de om jagtetik og hvordan men opfører sig respektfuldt overfor andre jægere, medborgere og vildtet ikke mindst.  Meget af de har de allerede lært af deres jagtprøvelærer, men i at få det vist og demonstreret på en rigtig jagt, hvor der nedlægges vildt og der deltager jagthunde er dog noget helt andet. De fleste nyjægerjagter foregår som hagljagt. Men der arrangeres og riffeljagt og buejagt for jægere der næste lige har bestået jagtprøven. 
En lang af de mange artikler, der hver dag opdateres på Netnatru.dk, bliver kategoriseret som nyjæger. Denne kategorisering er udtryk for at redaktionen har fundet artiklen særlig velegnet for jægere med mindre jagtlig erfaring. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...