Mårhund

Sektion med mårhund 

Mårhund - mest læste artikler lige nu

Mårhund - arkiv udvalgte artikler

Han har vejet mere end 2500 skovsnepper, men en kæmpesneppe fra 2021 er den hidtil…

Mårhund regulering

wildlife

Mårhund

 Nyheder og oversigt over artikler om mårhund.  Læs alt om den invasive art, der betragtes som en trussel for Danmarks oprindelige fauna. Mårhund kan i dag jages om natten og det er lovligt at anvende udstyr til natjagt, som ellers ikke må bruges til jagt. Det gælder nattesigte – nightvision – og brug af termisk spotter, der kan registrere varmen fra dyrene. De fleste mårhunde skudes på anstandsjagt. Oftest fra kunstige skjul og ved hjælp af lokkemad. Men der nedlægges også mårhunde fra grav – f.eks. tilfældigt under rævejagt med gravsøgende hund.  Mårhund er på naturstyrelsens såkaldte dødsliste over arter, der ikke er ønskes i den danske natur. 

Det er især jordrugende fugle, der er udsatte når mårhunde optræder i området. Fasaner, ænder, agerhøns er vigtige vildtarter for de danske jægere og derfor gør de danske reguleringsjægere en stor indsats for at holde mårhundebestanden på et niveau, hvor også de jagtbare fuglevildtarter kan få yngel på vingerne. Det som især gør mårhunde til en trussel for andefugle og vadefugle er deres evne til at klare sig i vådeområde. Mårhunde svømmer godt og derfor kan de nå ud til øer og holme som ræven normalvis ikke viser interesse for. Mårhunde er dog altædende og udnytter de muligheder, der er i det område, hvor de opholder sig. 

Netnatur har samlet alle artikler, billeder og videoer i en sektion kun om mårmund. Her kan man f.eks læse om regulering af mårhund. kende mårhunde spor og lære mårhundens lyde. 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...