Miljø

Sektion kun om miljø

Den amerikanske bison kan fremover komme til at bidrage positivt til USA´s klimapolitik, men ikke alle amerikanere er begejstret ved udsigt til flere bisoner

udstyr

Landbrugmæglerne Hekto&Co definerer i stigende grad sig selv som en vidensbank med stor indsigt i traditionel og mere alternativ anvendelse af større landbrugsejendomme

Read More

miljø - udvalgte artikler

Digital bog af Michael Sand

Fokus – digital bog om GrønlandArtikler om CO2

Nyt studie peger på massiv CO2-reducering via den såkaldte glemte klimaløsning

Danmark afsætter 200 millioner kroner årligt i 10 år til udtagning af landbrugsjord. Tiltag som både landbruget og Danmarks Naturfredningsforening har efterspurgt


Indlæst fra Netnatur.dk/MARKED

gift

Sverige siger nej til total forbud mod anvendelse af bly i jagtammunition og den svenske regering håber nu at flere lande vil følge trop

Read More

miljø

trafik

Jack Hansen opsamler og vurderer de debatterede årsager til råvildtets frie fald, og han udpeger: ”De 7 syndere” som er sandsynlige årsager til bestandsfaldet – og mulige løsninger

biodiversitet

Fortællingen om Babelstårnet kan på den ene side virke som inspiration i forhold til mange af tidens naturdebatter og på den anden side fungere som skræk og advarsel

Værdien af stor artsrigdom spiller en stor rolle i Bibelens fortælling om Noas ark, der også synliggør den røde tråd i vores tids naturdebat om biodiversitet og forståelse for naturens udvikling

wildlife
wildlife

Artikler om miljø

Del gerne artiklen hvor du ønsker...