Browsing: Fugl

Det vil nok overraske de fleste, men Limfjordsøen Fur var i mere end 50 år genstand for udbytterig jagt på grouse 

Allerede i februar og marts kan man opleve de første flokke af trækkende traner på himmelen over Danmark, når de fra deres vinterlogi flyver mod ynglepladserne

Grågåsen er en af de senere årtiers mest succesfulde danske ynglefugle med en voksende bestand. Snart vil det vrimle med gæslinger på gåselokaliteter over store dele af landet

Ravnen har dannet grobund for megen overtro i tidligere tiders historier, hvor de også sad ved galgerne og pillede knoglerne på de henrettede

En af de vildtarter, som vi har allermest glæde af, er skovduen eller ringduen, og netop nu varsler duerne en ny tid