Browsing: Indland

Nyheder om dansk jagt og natur

De skød dag og nat forår og efterår, men den erhvervsbetonede overudnyttelse af vilde bestande af navnlig ænder, men også andre vandfugle i USA fik bestandene til at skrumpe radikalt ind

Hylden blomstrer i ugerne omkring Skt. Hans, og frugterne modner omkring september – oktober. Hyldesnaps kan laves både på blomster og bær

10 bukkeopsatser har i en periode båret titlen Danmarksrekord. Henning Kørvel har samlet rekordindehaverne i en TOP 10 liste