Browsing: Bukkejagt

Artikler, film og video om jagt på råbukke. Både bukkejagt fra Danmark, Sverige, Norge, England, Skotland, Rumænien og Tyskland. Artikler om pyrsch og jagt på anstand.

Jægeres pres på bukkejagt i Spanien er nu så stort, at den spansk bukkejagt går grassat. Det skriver Henning Kørvel, der har drevet jagt i Spanien i mere end 40 år

Bukkejagt er kendetegnet ved at være meget lidt udstyrskrævende. Alt man behøver er en riffel, en håndfuld patroner og en skydestok

Netnatur udgiver digital bog om stærke trofæer nedlagt af danske jægere og har du nedlagt en god buk eller hjort, kan du fremsende ønske om optagelse til info@netnatur.dk

Der er flere teorier om årsagen til den faldende råvildtbestand, men det frie fald begynder samtidig med, at en stor politisk begivenhed ændrede det danske landskab dramatisk

Alle jægere husker nedlæggelsen af deres første stykke vildt af enhver art og her beretter Henning Kørvel om sin allerførste seksender 

De fleste jægere kender til udtrykket gaffelbuk, men faktisk er begrebet meget bredtfavnende og til tider ligefrem misvisende … 

Bukken fejer gerne sin opsats mod yngre træer som del af den territoriale adfærd, og ofte tegner fejningerne et tydeligt mønstre, der fortæller noget – men ikke alt – om bukkens bevægelsesmønstre …

Det både staves og praktiseres på flere forskellige måder, men pyrsch er først og fremmest listejagt

Sammen spanske venner lejede Henning Kørvel jagtretten og herunder retten til at nedlægge i alt tre råbukke på et revir imellem Madrid og Zaragoza. Følg her beretningen om bukkejagt på spansk

Afstanden mellem bukkeopsatsens stænger defineres som bukkens udlæg, men jo større jo bedre er ikke altid tilfældet, når råbukken skal måles op af en trofæopmåler

Er især kendt for sit sorte råvildt, men dette udgør kun en mikroskopisk del og når det gælder bukkejagt og afskydning af råvildt i almindeligherd er Tyskland en sværvægter i Europa

Når foråret banker på døren, så er det på tide at begynde forberedelserne til riffeljægernes vigtigste begivenhed nemlig bukkejagten. Her er klargøring og indskydning af riflen ét af de vigtigste punkter

Den ultimative app, hvis du er passioneret bukkejæger. Med BukkeApp på din smartphone har du masser af tilgængelig viden om råvildtet

Jack Hansen opsamler og vurderer de debatterede årsager til råvildtets frie fald, og han udpeger: ”De 7 syndere” som er sandsynlige årsager til bestandsfaldet – og mulige løsninger