Browsing: Jagthistorisk

The Perfect Shot er et godt værktøj for jægere, der jager i Afrika, da bogen anviser placeringen af perfekte skud til forskellige vildtarter

“Snedriverne lå højt i terrænet. Få steder kan man opleve et så voldsomt fygevejr som her, hvor der næppe er en kilometer fra hav til hav” Sådan lyder det i denne historiske beretning om en rævejagt langt ud over det sædvanlige

Den amerikanske litterære gigant Ernest Hemingway var glad for skydevåben, men samlede ikke på dem, og havde udelukkende sine våben for at bruge dem

Ewart Scott Grogan, der kom til Afrika i 1895, viede sit liv til eventyr, business og det britiske forsvar. Han fik dog en uheldig start som elefantjæger

Hvor mange vildsvin blev der nedlagt, da der fandtes flest vildsvin i Danmark? Det og meget mere kan der læses om i denne artikel om de danske vildsvin

Den 3. november fejres Hubertusdag mange steder i Europa. Sammen fejrer mange jægere på tværs af landegrænser jagtens skytshelgen Sankt…

Nye foredrag med Freddy Freddy Wulff sætter fokus på “vild jagt med de vilde” Annonceartikel Nyt foredrag med Freddy Wulff…

Fra 1681-1690 fangede og skød ulvejægeren Brockdorff over 300 ulve i Jylland, og herudover gravede bønderne ulveunger ud fra deres grave. I 1813 blev den sidste ulv skudt ved Estvadgaard nær Skive

I 100-året for USA’s ekspræsident Theodore Roosevelt’s safari i 1909 genudsendes hans udødelige værk ”African Game Trails”.

Før Edward VIII abdicerede som konge i december 1936, havde han flere gange jaget i Britisk Østafrika sammen med Denys Finch Hatton og Bror Blixen. Som prins var Edward kendt for at have kvindetække, og Bror Blixen sørgede for, at hans telt blev flyttet længere bort fra de andre telte i campen, så han kunne være så privat som muligt.

Ringduer, skovsnepper og sangfugle blev tidligere fanget i tusindvis, når de på trækket til og fra overvintringssteder i Afrika, passerede hen over Pyrenæerne

Efter nedlæggelse af en kronhjort i det skotske højland modtog Henning Kørvel en bonusgevinst, da den britiske kronprins dukkede op og sendte den danske jæger en lykønskning med den smukke hjort

Skubkanejagt med storkalibrede haglbøsser er ikke længere tilladt, men i denne artikel fra 1975 har Henning Kørvel en snak med en tidligere udøver af andejagt med muskedonnere

Da russiske styrker i 1945 nærmede sig Berlin, sprængte generalfeltmarskal og reichsjägermeister Herman Göring sit jagtslot  i luften, men historien om det pompøse jagtslot lever endnu

Han blev kaldt ”Urmageren”, men hed Martin Christensen og huskes i dag som en af Danmarks bedste, når det gælder håndlavede og vellignende lokkefugle 

Den forsvandt med et lovindgreb i 1982, vel sagtens fordi dygtige jægere skød ænder og regnspover i spandevis. Henning Thomsen i Darum drev tønde- eller kassejagt i Vadehavet, indtil den blev forbudt, og i ”Lokalårbogen” (Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, 2020) ser han tilbage på jagtformen

Grev Ahlefeldt, gennemførte i 1937 sin første safari til Kenya, som vakte opsigt, fordi han blandt andet nedlagde impala, der blev en ny verdensrekord

De skød dag og nat forår og efterår, men den erhvervsbetonede overudnyttelse af vilde bestande af navnlig ænder, men også andre vandfugle i USA fik bestandene til at skrumpe radikalt ind

Nogle af de bukke som jagtmedierne skrev om tilbage i 1880’erne er stadig interessante – set med nutidens øje

” Tigre fik hele distrikter lagt øde, og 13 landsbyer blev evakueret, og 250 kvadratmiles landbrugsjord taget ud af dyrkning”. Det skriver Henning Kørvel, som ser nærmere på tigerjagt og bogen Tiger-Hunting in India” anno 1924