Browsing: Jagthistorisk

Skubkanejagt med storkalibrede haglbøsser er ikke længere tilladt, men i denne artikel fra 1975 har Henning Kørvel en snak med en tidligere udøver af andejagt med muskedonnere

Da russiske styrker i 1945 nærmede sig Berlin, sprængte generalfeltmarskal og reichsjägermeister Herman Göring sit jagtslot  i luften, men historien om det pompøse jagtslot lever endnu

Han blev kaldt ”Urmageren”, men hed Martin Christensen og huskes i dag som en af Danmarks bedste, når det gælder håndlavede og vellignende lokkefugle 

Den forsvandt med et lovindgreb i 1982, vel sagtens fordi dygtige jægere skød ænder og regnspover i spandevis. Henning Thomsen i Darum drev tønde- eller kassejagt i Vadehavet, indtil den blev forbudt, og i ”Lokalårbogen” (Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, 2020) ser han tilbage på jagtformen

Grev Ahlefeldt, gennemførte i 1937 sin første safari til Kenya, som vakte opsigt, fordi han blandt andet nedlagde impala, der blev en ny verdensrekord

De skød dag og nat forår og efterår, men den erhvervsbetonede overudnyttelse af vilde bestande af navnlig ænder, men også andre vandfugle i USA fik bestandene til at skrumpe radikalt ind

Fra 1681-1690 fangede og skød ulvejægeren Brockdorff over 300 ulve i Jylland, og herudover gravede bønderne ulveunger ud fra deres grave. I 1813 blev den sidste ulv skudt ved Estvadgaard nær Skive

Nogle af de bukke som jagtmedierne skrev om tilbage i 1880’erne er stadig interessante – set med nutidens øje

” Tigre fik hele distrikter lagt øde, og 13 landsbyer blev evakueret, og 250 kvadratmiles landbrugsjord taget ud af dyrkning”. Det skriver Henning Kørvel, som ser nærmere på tigerjagt og bogen Tiger-Hunting in India” anno 1924

Skal der atter tillades jagt på tiger? Og skal det i givet fald tillades trofæjagt i Indien? Spørgsmål er aktualiseret i takt med stigende tigerbestand og øget befolkningstilvækst

10 bukkeopsatser har i en periode båret titlen Danmarksrekord. Henning Kørvel har samlet rekordindehaverne i en TOP 10 liste 

I 100-året for USA’s ekspræsident Theodore Roosevelt’s safari i 1909 genudsendes hans udødelige værk ”African Game Trails”.

Den berømte storvildtjæger Frederick Courteney Selous beskrives som en ridderlig gentleman, og blandt mange bedrifter huskes han ikke mindst for sin safari med med præsident Theodore Roosevelt

Hvis Landsjagtforeningen af 1923 havde eksisteret i dag som en selvstændig jagtforening, så ville den i januar være fyldt 100 år, men den store 100-års dag udebliver

Den amerikanske litterære gigant Ernest Hemingway var glad for skydevåben, men samlede ikke på dem, og havde udelukkende sine våben for at bruge dem

The Perfect Shot er et godt værktøj for jægere, der jager i Afrika, da bogen anviser placeringen af perfekte skud til forskellige vildtarter

“Snedriverne lå højt i terrænet. Få steder kan man opleve et så voldsomt fygevejr som her, hvor der næppe er en kilometer fra hav til hav” Sådan lyder det i denne historiske beretning om en rævejagt langt ud over det sædvanlige

Frans Holger Marcher, der med et sekscifret stykker nedlagt vildt var Danmarks ukronede jagtkonge, er død Jagtkongen er død Frans…

Henning Kørvel stiller skarpt på historisk jagtudstilling og tilblivelsen af den manual, der senere kom til at gælde for opmåling af bukkeopsatser