Flåt

Sektion kun om flåt

En stærk bestand af råvildt er ikke forklaringen på, at den flåtoverførte borreliabakterie opleves som et stigende problem. Tværtimod hævder svensk borreliaforsker …

udstyr

Landbrugmæglerne Hekto&Co definerer i stigende grad sig selv som en vidensbank med stor indsigt i traditionel og mere alternativ anvendelse af større landbrugsejendomme

Read More

flåt

Mårhund er den største synder, når det gælder spredning af borrelia. Det viser ny undersøgelse, der også ser på hvilken rolle en stor bestand af hjortevildt har for borreliose

– Vi modtager gerne skovflåter pillet af mennesker eller indsamlet fra naturen, lyder det fra forskerne bag hjemmesiden Flåtinfo.dk, som også efterspørger blodfyldte flåter fra f.eks. hunde

Engflåt kan være dødelig for de hunde, som må lægge krop til parasitten, men hvor farlig er den egentlig for hunde og mennesker?

Artikel sponsoreret af Pfizer ApS

For mange jægere er en jagtrejse en del af planerne for efteråret. Der er mange ting, der skal være styr på inden turen. Men har du overvejet om forebyggelse mod TBE (flåtoverført hjernebetændelse) også skal være en af dem?

Klimatiske forandringer har medført en betydelig stigning i antallet af registrerede TBE-tilfælde og jægere, som går på jagt i TBE-endemiske områder, har særlig risiko for smitte og udvikling af hjernebetændelse

flåt arkiv artikler

Engflåt kan være dødelig for de hunde, som må lægge krop til parasitten, men hvor farlig er den egentlig for hunde og mennesker?

Flåt

Nyheder og oversigt over artikler om flåt

 

Flåt dækker egentlig over flere arter, men det er især skovflåt, som de fleste har i tankerne, når man taler om flåt og ikke mindst om de sygdomme de kan overføre til mennesker. Her er borrelia og  hjernebetændelse (TBE) de mest kendte. 
Måderne at beskytte sig mod flåt og flåtbid på er mangfoldige og strækker sig fra beklædning til færdsel i terrænet samt brug af ultralyde og vaccinationer mod den farlige TBE.  
Det er dog ikke kun skovflåt, som jægere, hundeejere og andre, der færdes i naturen, skal tage sig i agt for. Nye flåtarter er på vej til at indtage Danmark og især engflåt trækker af og til overskrifter i den danske presse, selv om arten endnu kun er meget lidt udbredt nord for landegrænsen. 
Engflåt blev første gang opdaget i Danmark i forbindelse med undersøgelse af en død guldsjakal, der er en ny art på vores breddegrader. Opdagelsen har ført til, at mange jægere og andre hundeejere er blev særlig opmærksomme, da dens bid i lighed med skovflåt kan overføre parasitter, som kan være dødelig for hunde.
Infektionen Abesia Canis, som også kaldes for hundemalaria, rammer de røde blodlegemer på samme måde som malaria. Undersøgelser viser, at omkring 25% af de danske flåt er inficeret med bakterien Ehrlichia spp og at cirka 6% af de danske jagthunde allerede har været smittet.
Men engflåt er ikke den eneste nye flåtart vi kan forvente at se mere til i landet. Kæmpeflåt eller jagtflåt breder sig i landende omkring os og denne hurtige og mere opsøgende art er større end skovflåt. Jagtflåt er den eneste flåttype, der kan være bærer af Congo Haemorrhagic Fever. En alvorlig sygdom, med høj dødelighed. De jagtflåt eller kæmpeflåt, man har fundet i det nordlige Europa, har dog ikke været bærer af den frygtede smitte.
Den danske flåtsæson starter i foråret og strækker sit til langt hen på efteråret. Skal man ud og rejse skal man dog være opmærksom på, at sæsonen under andre breddegrader kan være andelredes ligesom behovet for at beskytte sig kan svinge fra land til land – ja endda fra område til område. Det gælder ikke mindst beskyttelse mod flåt, der kan overføre TBE. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...