Browsing: Adaptiv Forvaltning

Oplysning og debat om adaptiv vildtforvaltning. Artikler om adaptiv vildtforvaltning og jagtret, ejendomsret og brug af dynamiske jagttider

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

Et læserbrev på Netnatur har medført at Henning Kørvel har forfattet et indlæg, da han mener, at læserbrevet udspringer af…

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler videnskabelige argumenter Det rene pip…

DOF er ikke imod jagt, understreges det på hjemmeside samtidig med en lang ønskeliste til begrænsninger præsenteres – fra stop for udsætning af fuglevildt til forbud mod jagt på arealer under f.eks 40 ha

Henning Kørvel: “Hvis jagtsiden ønsker at fremstå troværdigt over for danske jagtudøvere, så må kravet være genforhandling med DOF om den indgåede aftale, og jagtsiden må arbejde for en kort jagttid på stor regnspove” 

Finn Watson tvivler på at arealkrav strider med Grundloven og hævder, at Lov om jagt- og vildtforvaltning er baseret på bekendtgørelser, som  intet har med Grundloven at gøre