Browsing: Krybskytteri

Krybskytteri og ulovlig handel med truede dyre- og plantearter

Ophøjelse af flodhest til truet vildtart, skal øge fokus på bevaringsindsatsen … og for at fastholde trofæjagt som middel til artens beskyttelse er der helt nye tiltag i støbeskeen

Skal der atter tillades jagt på tiger? Og skal det i givet fald tillades trofæjagt i Indien? Spørgsmål er aktualiseret i takt med stigende tigerbestand og øget befolkningstilvækst

De to krybskytter, der blev anholdt med et stort hjortehoved i bagagerummet, har modtaget dom

Jagt på den sydamerikanske jaguar er en saga blot, men historiske motiver, der i disse dage spredes på nettet, giver et indblik i en anden tid 

Igen og igen kan man i pressen og på de sociale medier læse om krybskytteri. Og desværre er det yderst sjældent, at gerningsmændene pågribes, hvilket også er svært, da de nærmest skal tages på fersk gerning, for beviserne kan gøres gældende i et retssal …

Dansk ulveforsker peger på en slags dødens korridor for de danske ulve – et geografisk Bermuda-fænomen, hvorfra ulvene forsvinder på mystisk vis

Tanzanias bekæmpelse af korruption og evne til at transformere jagtindtægter til naturbevarelse gør at EU – modsat USA – tillader import af lovligt nedlagte løver. Arkiv-artikel

Prisen på at nedlægge en fritlevende løve er “latterlig” lav. Det mener jagtvenlig amerikansk løveforsker, som hævder, at indkomsten fra trofæjagt er ude af stand til at yde løverne beskyttelse 

Bør det være tilladt at bruge lyddæmper til jagt, spurgte vi Netnatur.dk brugerne om? Ja, svarede 61,5% mens 38,5% mente det modsatte (arkiv-artikel)

Jagttegn skal kunne fratages permanent og automatisk uden dom ved beviste og grove ulovligheder. Det fremgår af forslag, som DN har sendt til Miljøministeren

Skyder de danske jægere ulve? En vurdering af de sidste 10 år med ulve i Danmark giver et meget klart svar på det spørgsmål

Stephanus Cecil ”Bvekenya” Barnard jagede elefanter i Crook’s Corner, hvor han nedlagde ikke færre end 300, men den største hanelefant kunne han ikke få sig selv til at skyde

John Taylor hører til blandt de mest berømte elefantjægere, men rig blev han aldrig og forvist fra Afrika endte han sidste dage helt anderledes end han startede

Danske ulve skal måske GPS mærkes og mærkningen skal ikke kun bidrage med viden om ulvenes bevægelser og adfærd

Mangeårig undersøgelse af gnuer i Serengeti omtales i dag som The Serengeti Rules, da forskningen anvendes som grundlæggende forståelse for nøglearter, økologi og biodiversitet