Browsing: Krybskytteri

Krybskytteri og ulovlig handel med truede dyre- og plantearter

Skal der atter tillades jagt på tiger? Og skal det i givet fald tillades trofæjagt i Indien? Spørgsmål er aktualiseret i takt med stigende tigerbestand og øget befolkningstilvækst

Igen og igen kan man i pressen og på de sociale medier læse om krybskytteri. Og desværre er det yderst sjældent, at gerningsmændene pågribes, hvilket også er svært, da de nærmest skal tages på fersk gerning, for beviserne kan gøres gældende i et retssal …

Mangeårig undersøgelse af gnuer i Serengeti omtales i dag som The Serengeti Rules, da forskningen anvendes som grundlæggende forståelse for nøglearter, økologi og biodiversitet

Prisen på at nedlægge en fritlevende løve er “latterlig” lav. Det mener jagtvenlig amerikansk løveforsker, som hævder, at indkomsten fra trofæjagt er ude af stand til at yde løverne beskyttelse 

Mennesker og elefanter kan være en vanskelig cocktail og myndighederne i Sri Lanka står med store udfordringer, da det kan være farligt at være elefant på “Ceylon”

Dansk ulveforsker peger på en slags dødens korridor for de danske ulve – et geografisk Bermuda-fænomen, hvorfra ulvene forsvinder på mystisk vis

Godserne frygtede ham, og for at sætte en stopper for hans hærgen, udnævnte 13 herregårde den danske krybskytte til distriktsbetjent

Ophøjelse af flodhest til truet vildtart, skal øge fokus på bevaringsindsatsen … og for at fastholde trofæjagt som middel til artens beskyttelse er der helt nye tiltag i støbeskeen

De to krybskytter, der blev anholdt med et stort hjortehoved i bagagerummet, har modtaget dom

Jagt på den sydamerikanske jaguar er en saga blot, men historiske motiver, der i disse dage spredes på nettet, giver et indblik i en anden tid 

Tanzanias bekæmpelse af korruption og evne til at transformere jagtindtægter til naturbevarelse gør at EU – modsat USA – tillader import af lovligt nedlagte løver. Arkiv-artikel