Jagt

JAGT - mest populære artikler lige nu

Fra 1681-1690 fangede og skød ulvejægeren Brockdorff over 300 ulve i Jylland, og herudover gravede bønderne ulveunger ud fra deres grave. I 1813 blev den sidste ulv skudt ved Estvadgaard nær Skive

Er skydebanen lukket, kan det være fristende at indskyde riflen på reviret. Men hvad skal…

0

 

PÅ Netnatur.dk/JAGT – kan man under menupunktet jagt – læse om alt, der vedrører jagtvåben, jagthund, jagtrejser og jagtudstyr som f.eks. pram, kajak og båd og herunder motorbåd til jagt.

Under menupunktet finder man også artikler og nyheder om biler, der er særlig velegnet til den aktive jæger, der har brug for en bil med plads til jagthund, lokkefugle og en boks til jagtvåben og ammunition. Desuden kan man læse om ejendomme, der henvender sig til jægere, med interesse for jagt og herunder terrænpleje og vildtpleje.

Jagtnyheder

På Netnaturs jagtside kan man stort set dagligt læse nyheder inden for emner som riffeljagt, hagljagt – eller haglbøssejagt – samt jagt med bue (buejagt).

Desuden vil man finde mange artikler i tilknyttet arkiv om falkejagt, bukkejagt, hjortejagt, strandjagt, gåsejagt, andejagt, motorbådsjagt, kragejagt, rævejagt, duejagt, fasanjagt, sneppejagt samt jagt på agerhøns, mårhund, mår, skadevoldende vildt (regulering).

Også den nye jæger (nyjæger elle rungjæger) eller den som er ved at forberede sig til den obligatoriske jagtprøve, vil kunne finde nyttige informationer, tips og ideer om alt, der vedrører jagt og jægere. Når det gælder skydeprøve og riffelprøve er der mulighed for at hente viden og inspiration på netnatur.dk

Trofæjagt og jagt på opdrættet vildt

Netnatur bringer også artikler om dansk og international jagtpolitik. Herunder f.eks. trofæjagt og jagt på trækvildt eller opdrættet vildt. Det betyder, at der jævnligt berøres store interesseorganisationer som f.eks. Danmarks Jægerforbund (DJ), Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Land- og Strandjagt (DLS), Verdensnaturfonden (WWF), Face, CIC samt Nordisk Safari Klub (NSK) og Safari Club International (SCI) Emner som ulovlig jagt og krybskytteri er også blandt fokusemnerne på Netnatur.dk

Jagtrejse og naturbevarelse

Netnatur ser ofte på den sammenhæng, der er mellem indtægter fra organiseret jagt på den ene side og naturbevarelsen og herunder beskyttelse af de vilde dyr på den anden side. Det er nemlig to sider af samme sag. Og ikke mindst i ulande, hvor det kan være vanskeligt at skabe indtægt i de områder, hvor vildtet holder til, kan indtægter fra jagt være eneste alternativ til overudnyttelse og kortsigtet brug af naturens ressourcer. Hvis vildtet er ude økonomisk værdi, kan det betyder, at lokalbefolkningen kan fristet til at tænke kortsigtet, når de forvalter naturrigdomme.  

Jagtrejser, der er rettet mod oplevelser og trofæer, kan være med til at finansiere naturbevarelsen i marginale områder. Og ikke kun i ulande men også i den mere industrialiserede del af verden. Ikke mindst i ulande og i områder, hvor det er svært at drive landbrug eller turisme som fototurisme kan indtægter fra jagtturisme være med til gøre en stor forskel.

Trofæ og jagtglæde 

Store jagttrofæer som gevir fra hjorte og opsatser fra råbukke fylder en del på Netnatur.dk Men det er langt fra det eneste, man kan læse om på siden. Her vil man også kunne finde frem til en lang række artikler om spændende oplevelser om jagt efter mindre trofæer, som f.eks. spidsbukke, gaffelbukke og mindre seksendere. Jagtglæden er det vigtig og den hænger ikke altid sammenmed eksotiske rejser og stor jagttrofæer.  

Jagtskribent, forfatter og jagtårbog fra Michael Sand

På Netnaturs underside om jagt vil man finde en række artikler fra forfattere som Peter Thisted, Henning Kørvel, Ib Nordentoft Andersen (arkiv-artikler), Egon Bennetsen og Michael Sand. Sidst nævnte udgiver i samarbejde med Netnatur.dk bøger om jagt. Herunder de populære årbøger (jagtårbog/Jagtbogen), der udkommer hvert efterår.

Jagtbogen fra Michael Sands forlag indeholder en lang række reportager om jagt i Danmark og jagtreportager fra udlandet. Bogen er rigt illustreret med en række jagtfoto og naturfoto og kan bestilles i Netnaturshop.dk, der jævnligt leverer produktnyheder i form af pressemeddelelser om udstyr til jagt, fritid og outdoor etc.

Dansk jagt

Netnaturs jagtside er dansk funderet og tager udgangspunkt i de danske jægere, men bringer ud over en lang række nyheder om jagt og natur i hhv Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, og Bornholm også nyheder om jagt i udlandet.

Fra det store udland man kan læse om jagt i Afrika, herunder om f.eks. antilopejagt i Sydafrika eller storvildtjagt i Tanzania, Namibia, Mozambique, Botswana, CAR, Zambia, Zimbabwe. Men også nyheder fra New Zealand og Australien samt jagt i Sydamerika herunder Argentina fylder en del i det omfattende udvalg af artikler, som man kan søg efter på Netnatur. Det er dog især lande som USA og Canada samt Sverige, Norge, Polen, Tyskland, Ungarn, Spanien, Frankrig, Rusland, Kasakhstan og Grønland, som man især læse og se jagtfilm og fiskefilm om.   

Jagtfilm og jagtvideo

Netnatur jagtside linker til et ret omfattende udvalg af jagtfilm og jagtvideoer om jagt i Danmark og jagt i udlandet. Blandt de arter, som kan se på film og video kan nævnes råvildt (råbuk), kronvildt (kronhjort), dåvildt (dåhjort), muflon, sikavildt (sikahjort), ræv, hare, mårhund, vildsvin, elg, ren (rensdyr), gemse, stenbuk, los, ulv, prærieulv, bjørn – både sortbjørn og brunbjørn.

Lokkekald og lokkefugle

I en række opslag er det især fuglevildt, der er i fokus og på Netnatur kan man stort set dagligt læse om jagt på f.eks. grågås, Canada gås, kortnæbbet gås, sædgås – herunder også skovsædgæs samt knortegås og bramgås. De mange forskellige gåsearter er stort set alle i fremgang og det har ført til omfattende skader på dyrkede marker i det danske landbrug.

De voksende bestande af gæs har givet danske jægere helt nye jagtmuligheder og ikke mindst har det medført, at lokkejagt ved brug af lokkekald, lokkefugle (lokkegæs), og skjul (blinds) har oplevet en opblomstring.

Regler for regulering af ræv, mink og mårhund

På Netnatur.dk kan man læse om de mange regler, der gælder for bl.a. jagt fra skjul. Herunder også om de mange regler, der gælder for regulering af vildt herunder regulering af ræv, mår, mink og mårhund. Men også reglerne for regulering af ringduer (skovduer), gæs samt kragefugle som skade (husskade), råge og ravn, som kan bekæmpes med tilladelse fra naturstyrelsen eller miljøstyrelsen, man læse om på hjemmesiden, der er den mest besøgte af sin slags i Danmark.

Indskydning af jagtriffel og salonriffel

Der er dog navnlig jagt og i mindre omfang regulering og bekæmpelse af vildt, man kan læse artikler om fx kan man i arkivet finde en lang række artikler om jagt med riffel (jagtriffel) og herunder jagt og skydning (indskydning) af salonriffel. I den forbindelse kan man også kunne læse om alt, der som hører til jagt med riffel som f.eks. rensegrej, våbenolie, indskydningsbænk, kikkertsigte, kikkert, natkikkert, skydestok, jagttårn, (hockstand), skydestige(hochsitz).

Inden for jagt med haglgevær eller haglbøsse finder man artikler om ammunition, haglpatroner, hagl, haglstørrelser, anskydninger herunder apporterende hund og eftersøgningshund (schweisshund). Skydebane, lerdue, over and under, side by side og halvautomatiske våben og er også nogle af de nøgleord, der knytter sig til jagt med haglbøsse.

Tilsvarende vil man under buejagt finde artikler, der ser på jagt med langbue, compound bue og afstandmålere til brug under buejagt, men også riffeljagt.

Faglighed og sociale medier

Netnatur.dk baserer mange af sine opslag på fagpersoners råd og erfaring. Det vil sige, at man f.eks. vil finde artikler, hvor der indgår en vildtbiolog eller bare en biolog ligesom, der optræder en konservator i de artikler, der omhandler efterbehandling af skind og trofæ fra nedlagt vildt fra Danmark eller andre jagtlande.

Netnatur.dk kan følges på de sociale medier som Facebook og Instagram ligesom det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der udsendes med jagtnyheder en gang om ugen.

App og jagtudlejning

Desuden er det muligt at følge Netnatur vi NetnaturAPP, der giver adgang til nyheder om jagt og natur. I vores gratis app, som er udgivet af Netnatur, vil solens opgangstider og nedgangstider også kunne aflæses præcist og lokalt. Dermed kan man se hvornår, der er skydetid og lukketid, der ofte er defineret ved hhv. solopgang og solnedgang. Desuden er der indbygget en lokal vejrudsigt ligesom man har adgang til et stort marked herunder et jagtmarked med alt fra køb og salg af udstyr til jagtudlejning og jagtformidling.

Netnaturs marked er opdelt i karotinerne jagtvåben. Jagtrejser, fiskerejser, jagttøj, jagtbøger, jagthund etc. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...