Browsing: andejagt

Skubkanejagt med storkalibrede haglbøsser er ikke længere tilladt, men i denne artikel fra 1975 har Henning Kørvel en snak med en tidligere udøver af andejagt med muskedonnere

Han blev kaldt ”Urmageren”, men hed Martin Christensen og huskes i dag som en af Danmarks bedste, når det gælder håndlavede og vellignende lokkefugle 

I Danmark driver vi ikke jagt på svaner, men det gør man flere steder i Nordamerika

Den forsvandt med et lovindgreb i 1982, vel sagtens fordi dygtige jægere skød ænder og regnspover i spandevis. Henning Thomsen i Darum drev tønde- eller kassejagt i Vadehavet, indtil den blev forbudt, og i ”Lokalårbogen” (Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, 2020) ser han tilbage på jagtformen

Ifølge Vildtforvaltningsrådet skal det være slut med at udsætte gråænder til jagt, selv om udbyttet og dermed den samlede forurening fra gråænders ekskrementer er historisk lav 

De fleste jægere har et mere eller mindre veldefineret jagtbudget og når det gælder jagtudstyr er velovervejede valg og fravalg meget væsentlige, hvis der også skal være råd til at gå på jagt

– Jagt på udsat fuglevildt med salg for øje bør tages ud af Vildtforvaltningsloven og lægges ind under Landbrugsloven, lyder det fra DLS, der har sendt dette og andre forslag  til Miljøministeren 

Synspunkt at Henning Kørvel, som ser nærmere på de mulige konsekvenser af Vildtforvaltningsrådets nye forlig, der skal føre til stop for udsætning af gråænder til jagt