Kvinder og jagt

Sektion om kvinder og jagt

Nyheder og oversigt over artikler om kvinder og jagt.

Antallet af kvinder, der består jagtprøven og indløser jagttegn, er stigende. Andelen af kvindelige jægere udgør i dag tæt ved 7% af det samlede antal jægere. Af de 227.639 jagttegnsberettigede i Danmark er omkring 20.000 kvinder. 

Udviklingen ses også i andre kulturbeslægtede lande og ikke mindst i Norge er kvinderne blevet glade for at drive jagt. I dag er hver tredje nyuddannede norske jæger således en kvinde. 

Årsagen til at kvinderne i stigende grad bevæger sig ind i det mandsdominerede jagtmiljø er der flere teorier om. Og blandt de mange spekulationer ses også debatter, der berører de traditionelle kønsrollemønstre.

Undersøgelser af nogle af menneskehedens ældste kendte gravpladser peger dog på, at kvinder og mænd oprindeligt har været fælles om jagten. Først i takt med at samfundene blev mere folkerige skete der en opdeling, der betød, at samfundene fandt det mest fordelagtigt, at mændende drog ud på storvildtjagt, mens kvinderne tog sig af børnene. Er denne teori rigtig, er den nuværende udvikling blandt kvinde tog jagt blot et udtryk for at vi er ved at vende tilbage til den oprindelige og normale fordeling. 

Forskel på mænd og kvinders tilgang til jagt kan dog spores i udbyttestistikken, da kvinderne nedlægger mindre mildt end mænd.
Nogle kvindelige jægere søger sammen i jagtklubber og eller jagtselskaber kun for kvinder. Dermed kan de holde fokus på de værdier ved jagt som de gerne vil bevare og fremelske. Vurderet helt overordnet kan mænd og kvinder se forskelligt det som alt i alt skaber en god jagtoplevelse. I sær da jægere ikke længere kun går på jagt for kødets skyld. Det er i sær oplevelsen, der tæller. 
På netnatur.dk har vi samlet en sektion kun om kvinder og jagt, selv om vi har har en klar forventning om at langt hovedparten af det der skrives om på hjemmesiden har omtrent lige stor interesse for både mænd og kvinder:

I sektionen er der dog mulighed for at læse om andre kvindelige jægere, og hvordan de udøver jagt. Det  har vi en forventning om kan virke inspirerende for andre kvinder, der enten går på jagt eller drømmer om at starte et liv som en Danmarks efterhånden mange kvindlige jægere. 

Kvinder og jagt artikler

Udstyr

Kvinder og jagt info og artikler

Befolkningstilvæksten i Afrika er stadig massiv, men i flere afrikanske lande får indbyggerne væsentlig færre børn end de gjorde for blot ganske få år siden

Kvinder og jagt - udvalgte artikler

I en presset hverdag er naturen et kærkomment pusterum, der styrker dit helbred og gør dig glad. Det viser rapport fra Sundhedsstyrelsen 


Indlæst fra Netnatur.dk/MARKED

Top 10

wildlife
wildlife
wildlife
wildlife
Del gerne artiklen hvor du ønsker...