Sneppejagt

Sektion om sneppejagt samler alt om sneppejagt – fra jagt og indsigt i skovsneppernes levevis 

Skovsneppen er uden sammenligning Danmarks farligste vildt. Trofæfuglens veje er uransagelige og kan nemt trække haglbøssesvinget i en farlig retning …

Ringduer, skovsnepper og sangfugle blev tidligere fanget i tusindvis, når de på trækket til og fra overvintringssteder i Afrika, passerede hen over Pyrenæerne

Han kaldes Danmarks ukronede sneppekonge og havde tradition for at udstoppede en sneppe hvergang han rundede 500 nedlagte

Britisk ringmærker har en teori om hvorfor nogle af de snepper, som han fanger, er mere grå i fjerdragten end andre skovsnepper

Der varsles en god sæson for sneppejagt,  da yngleforholdene har været gode. Alligevel udsender jagt-hjemmeside, der overvåger bestanden, en advarsel til jægerne

udstyr

Sneppejagt

Der falder ikke en sneppe i hvert et skud. Men selv når bøssen knækkes over to rygende forbiere er det ikke nødvendigvis passé. Der kan meget vel opstå en ny chance – til den samme sneppe

1


Sneppejagt - trofæ

sneppejagt udvalgt

Antallet af skovsnepper er vanskeligt at opgøre, men i det store billede står det alligevel klart, at de danske jægere kun nedlægger en beskeden andel af det samlede sneppetræk

Sneppejagt arkivartikler

Sneppejagt

Bemærk: Nyheder og oversigt over artikler om buejagt, starter efter denne korte introtekst.  

På siden netnatur.dk/SNEPPEJAGT kan man finde en oversigt over alle de artikler, der er skrevet om skovsnepper og sneppejagt.
Skovsneppen hører til blandt de mest populære vildtarter i Danmark, og jægerne omtaler den ofte som troldfuglen, eftersom der stadig er meget mystik forbundet med sneppen og sneppetrækket.
Langt de fleste snepper, der nedlægges i Danmark, er trækfugle, selv om skovsneppen også optræder som ynglefugl.
De fleste snepper nedlægges i dag under jagt efter andet vildt, men der er stadig jægere, som driver jagt snepper med stående jagthund.
En jægers første sneppe hædres med et såkaldt sneppekys og efter jagten trækkes de nedlagte snepper frem i forreste række, når det nedlagte vildt æres under en anlagt vidtparade.
Bemærkes skal det også, at skovsneppens yderste svingfjer, kaldet penselfjerne, gemmes som en slags trofæ. Det yderste trofæ blandt jægere, der driver jagt med haglbøsse,(hagljagt) er dog en doublé til snepper. Sker nedlæggelsen med vidner giver det anledning til optagelse i Dansk Sneppeklub.
Snepper regnes ikke som skudstærke og i reglen skal der blot få hagl til at bremse flugten og sende den mod jorden. Det betyder, at mange jægere anvender forholdsvis åbne haglvåben. Dermed er der større spredning mellem haglene. Og da der ofte er tale om hurtige kasteskud til lettende fugle mellem stammerne, fortrækkes en haglbøsse med et lidt større skudbillede.
Den bedste tid til sneppejagt er når de er her. Og det er de hele året, men den absolutte topsæson for jagt på snepper er i reglen omkring den første uge i november – dog afhængig af vejrforholdene. Klart vejr, der i løbet af natten glider over i uklart kan bremse sneppetrækket og medføre det såkaldte sneppefald, som alle sneppejægere taler og drømmer om. Når det indtræffer er det tid til jagt på snepper.  

Del gerne artiklen hvor du ønsker...