Browsing: Fugle i Danmark

Nyheder om fugle i Danmark

Når rørhøgen i april markerer sit territorium, kan man opleve sand luftakrobatik i verdensklasse Rørhøgen – engenes herre Af Redaktionen…

Er der en helt naturlig forklaring på, at der kan mangle fasankyllinger på terrænet? Iagtagelse viser, at jægerne måske gør de vilde fasaner en bjørnetjeneste 

Det vil nok overraske de fleste, men Limfjordsøen Fur var i mere end 50 år genstand for udbytterig jagt på grouse 

Allerede i februar og marts kan man opleve de første flokke af trækkende traner på himmelen over Danmark, når de fra deres vinterlogi flyver mod ynglepladserne

Grågåsen er en af de senere årtiers mest succesfulde danske ynglefugle med en voksende bestand. Snart vil det vrimle med gæslinger på gåselokaliteter over store dele af landet