Browsing: gåsejagt

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler videnskabelige argumenter Det rene pip…

De fleste jægere har et mere eller mindre veldefineret jagtbudget og når det gælder jagtudstyr er velovervejede valg og fravalg meget væsentlige, hvis der også skal være råd til at gå på jagt

To af landets jagtforeninger sagde i 1971 ja til at særfrede knortegæs  forudsat at jægerne fik jagten tilbage, hvis arten rettede sig, men selv om mørkbuget knortegås i dag tåler jagt, er den femårig sæfredning endnu en totalfredning

DOF er ikke imod jagt, understreges det på hjemmeside samtidig med en lang ønskeliste til begrænsninger præsenteres – fra stop for udsætning af fuglevildt til forbud mod jagt på arealer under f.eks 40 ha

Den danske artsrigdom er i krise. Det budskab gentages stort set dagligt. Men  hvor nedgangen virker størst blandt arter, som vi ikke rigtig bemærker, tegner der sig på flere områder en helt anden tendens, når vi åbner øjnene og ser os omkring 

Han blev kaldt ”Urmageren”, men hed Martin Christensen og huskes i dag som en af Danmarks bedste, når det gælder håndlavede og vellignende lokkefugle 

I Danmark driver vi ikke jagt på svaner, men det gør man flere steder i Nordamerika

Med tilladelse fra Det Grønne Museum, bringes her en række fotos af Urmagerens efterhånden berømte lokkefugle

Der er ikke råd til svage led i kæden, når det gælder jagt på gæs, og det bør man også være opmærksom på, når man vælger hund til gåsejagt

Film om jagt på bramgæs af den svenske fotograf Kristofer Hansson kommer bogstaveligt talt helt tæt på de arktiske gæs  

I 1905 importerede konsul Alfred Nielsen, Rudkøbing, en trækpram og nogle lokkefugle fra USA og hvordan det efterfølgende gik kan du læse mere om i Henning Kørvels artikel, som han har kaldt Langelænderen fra USA