Browsing: Terrænpleje

Artikler om pleje af terræn herunder jagt og vildtpleje, fodring, plantning samt anlæggelse af fodermarker, remisser, søer, vådeområder og vandhuller.

Alle synes enige om at ræve gør indhug i råvildtbestanden. I dette læserbrev vurderer Jack Hansen på, i hvilket omfang rævebestanden har bidraget til råvildtets frie fald.

Vil man fodre sit kronvildt, bør man være opmærksom på de regler, som gælder for netop fodring af krondyr

Godserne frygtede ham, og for at sætte en stopper for hans hærgen, udnævnte 13 herregårde den danske krybskytte til distriktsbetjent

Nofence er verdens første usynlige husdyrhegn og kan blive et vendepunkt i debatten om indhegnede naturområder. Løsningen testes nu i Danmark