Browsing: Råvildt

Rådyr eller råvildt er en populær vildtart for både jægere og alle dem, som bare færdes i naturen. KLIK på det stor billede herunder og gå til Netnatur Sektion kun om RÅVILDT

 

En voksen råbuk som sætter op uden for- og bagsprosser, der er det mest normale, betegnes ofte som morder. Men ofte er en bajonetbuk en mere passende benævnelse  

Hvornår er en bukkeopsats til medalje? Spørgsmålet dukker ofte op i jægerkredse og her følger nogle overordnede retningslinjer, der måske kan give et umiddelbart svar på spørgsmålet

– Den ultimative danske håndbog om jagt på råvildt. Sådan lyder det fra anmelder Per Drustrup, der har set nærmere på Henning Kørvels nye bog om råvildt og råvildtjagt

Råvildtets lam kan, hvis det bliver forskrækket eller på anden vis forulempet, skrige meget højt. Dette angstskrig hidkalder råen, som altid er i nærheden af de aflagte lam

Hvidt eller delvist hvidt råvildt optræder med sjældne mellemrum i den danske natur. Ikke alle kan defineres som albino råvildt 

Anstandsjagt hvor jægeren passivt afventer vildtets bevægelse kan virke som en simpel jagtform. Det er dog langtfra altid tilfældet

Kan nedgang i bestand af råvildt bremses – uden at sætte den  nuværende jagttid over styr? Det kommer Jack Hansen ind på i underbygget læserbrev om brandpunkter i dansk råvildtforvaltning

Bukke, som endnu ikke har fjernet det fløjlsagtige hud på de nye stænger, betegnes som bastbukke. Nedlæggelse af bastbukke er ofte til debat jæger og jæger imellem

Råvildtet parrer sig ifølge jægersproget ikke. Bukken beslår råen, som kun er modtagelig for befrugtning i en ultra kort ægløsningsperiode én gang om året

Hvornår begynder en voksende bestand af dåvildt at påvirke råvildtbestanden negativt? Det har svensk professor udviklet et bud på 

Der kan let gå panik i beslutningerne, når man skal se på fremtidens forvaltning af råvildt. Sådan lyder budskab fra Jack Hansen, som her redegør for konsekvenserne af den nuværende danske råvildtjagt

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

Alle synes enige om at ræve gør indhug i råvildtbestanden. I dette læserbrev vurderer Jack Hansen på, i hvilket omfang rævebestanden har bidraget til råvildtets frie fald.

I anledning af, at Henning Kørvels bog ”Råvildt og råvildtjagt” udkommer i ny udgave 28. april, kan du sikre dig et eksemplar af den med dedikation

Bør jægerne nedlægge hundyr i områder, hvor råvildtbestanden går tilbage? Svensk professor giver svar på det aktulle og ofte debatterede spørgsmål

Hvor vigtigt er det at holde styr på ræven, hvis man vil øge råvildtbestanden? Svensk professor sender klart signal på det spørgsmål