Browsing: Dåvildt

Artikler, billeder og video om dåvildt og jagt på dåvildt herunder trofæjagt på dåhjort, som danske jægere udøver i Danmarks og i udlandet.

Se her sammendrag af Bennetsen-modellen, hvor den nordjyske vildtbiolog kortfattet gennemgår de forskellige elementer, der kan tænkes anvendt i kronvildtforvaltningen

Netnatur udgiver digital bog om stærke trofæer nedlagt af danske jægere og har du nedlagt en god buk eller hjort, kan du fremsende ønske om optagelse til info@netnatur.dk

Indgår en ejendom i et såkaldt forpligtende samarbejde ophæves selve arealkravet. Det foreslår Miljøstyrelsen, som oplyser, at forslaget er inspireret af Danmarks Jægerforbund

“Lykkefølelsen begyndte at brede sig igen. Hverdagsstressen var kommet lidt på afstand”.  Det skriver Jan Lindegaard i en beretning om sin første dag i en ny sæson 

Hvornår begynder en voksende bestand af dåvildt at påvirke råvildtbestanden negativt? Det har svensk professor udviklet et bud på 

Prins Abdul Reza Pahlavi gjorde en forskel til gavn for truede vildtarter, og jagt var et vigtigt led i projekterne

En ny dåhjort, nedlagt af Thomas Rom, har indtaget en placering blandt de 10 største dåhjortetrofæer på Netnaturs TOP 10…

Ifølge en spørgeundersøgelse gennemført på Netnatur.dk har jægere en ret afslappet holdning til jagt i hegn. To ud af fem driver gerne jagt i hegn og kun hver femte mener det bør forbydes ved lov.

– Voldtægt blandt kvæg er ikke et “naturligt” fænomen. Det hævder vildtbiolog Egon Bennetsen, som her forholder sig kritisk til Rewilding og det naturlige i en “gruppevoldtægt” i et indhegnet naturområde på 120 ha