Browsing: Dåvildt

Artikler, billeder og video om dåvildt og jagt på dåvildt herunder trofæjagt på dåhjort, som danske jægere udøver i Danmarks og i udlandet.

Før blev der dagligt kørt især råvildt ihjel på Sydmotorvejen på Sydsjælland, men med nye hegn, der er 2,20 meter høje og nye indspring håber Vejdirektoratet at kunne tage toppen af påkørsler af hjortevildt på strækningen, hvor også dåvildt og kronvildt er blevet påkørt.

I anledning af overjæger Mogens Andersens død fortæller Henning Kørvel om en fuldskuffel dåhjort, som han nedlagde sammen med den nu afdøde overjæger

Nicolaj Von Stüczen, der er buejæger på sjette år, oplevede sit livs jagtheld, da han 2. december skød en fuldbåren fuldskuffel dåhjort i dyrehaven på Gunderslevholm Gods på Sydsjælland. Oplevelsen blev tretårnet, fordi han pyrschede til hjorten, og den forsvandt, og han herefter fandt den igen, før han skød den på cirka 20 meters afstand

Danmark er inddelt i et antal regioner. For hver region er nedsat en hjorte- vildtgruppe, der arbejder med kron- og dåvildtforvaltning

Miljøminister Lea Wermelin og støttepartierne vil indføre arealkrav for jagt på kronhjorte. Det mener hun vil sikre en mere bæredygtig jagt og mere  balanceret alders- og kønsfordeling

Jægernes indberetninger af nedlagt vildt viser, at 10 ud af 16 jagtbare pattedyr indikerer tegn på fremgang

En undersøgelse gennemført blandt brugerne af landets mest besøgte jagtsite Netnatur.dk viser, at der ønskes regulering af drivjagt i perioder med høj sne.