Browsing: Dåvildt

Artikler, billeder og video om dåvildt og jagt på dåvildt herunder trofæjagt på dåhjort, som danske jægere udøver i Danmarks og i udlandet.

Ifølge en spørgeundersøgelse gennemført på Netnatur.dk har jægere en ret afslappet holdning til jagt i hegn. To ud af fem driver gerne jagt i hegn og kun hver femte mener det bør forbydes ved lov.

– Voldtægt blandt kvæg er ikke et “naturligt” fænomen. Det hævder vildtbiolog Egon Bennetsen, som her forholder sig kritisk til Rewilding og det naturlige i en “gruppevoldtægt” i et indhegnet naturområde på 120 ha

Jagtsæsonen 2021/22 blev den foreløbig sidste for buejagt på det store hjortevildt. Fra kommende efterår er det ikke længere tilladt at drive jagt på f.eks. kronvildt og dåvildt

Det er ikke hver dag, der sker rokade blandt Top 10 Alletiders, men ny polsk dåhjort, nedlagt af Allan Dupont Kjeldsen i efteråret 2020, har netop indtaget topplacering

Flemming Christensen studerede Alletiders Top 10 og erfarede, at han på trofævæggen havde både kronhjort og dåhjort, der var store nok til at indtage pladser på listen

Det har givet stof til eftertanke, at 7 ud af 10  kredsbestyrelsesmedlemmer har trukket sig fra arbejdet i jægerforbundets kreds 2. Det mener Norbert Ravnsbæk og Jan B. Rasmussen, som i pressemeddelelse begrunder, hvorfor de har valgt at trække sig 

Overjæger Mogens Andersen, der døde i marts i år, bliver mindet ved urnenedsættelse 11. september på Gunderslevholm Kirkegård, og efterfølgende bydes på traktement i Gunderslevholm Dyrehave. Tilmeldingsfristen er 4. september.

Undervurderes bestanden af dåvildt og er jagttiden afbalanceret i forhold til  kronvildt? Med udgangspunkt i et konkret område ser vildtbiolog Egon Bennetsen nærmere på det spørgsmål

420 private skovejere har fået tilskud og tilladelse til at skovrejsning på næsten 2.000 hektar landbrugsjord. Nye tilskudsmuligheder er på trapperne