Browsing: Læserbrev

“Nej til stokkemetoder” lyder det fra Henning Kørvel, der mener, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i sit forsøg på at påvirke strafferammen for faunakriminalitet ignorerer, at vi har opdelt magten i den lovgivende, udøvende og dømmende magt

Rødlister er desværre blevet et politisk redskab, skriver Tonni Koefoed Larsen, som har regnet sig frem til en dansk bestand, som virker alt andet end truet

Kan nedgang i bestand af råvildt bremses – uden at sætte den  nuværende jagttid over styr? Det kommer Jack Hansen ind på i underbygget læserbrev om brandpunkter i dansk råvildtforvaltning

Henning Kørvel mener – modsat DN – ikke at rævehvalpe i juli og august skydes uden grund og her kommenterer han foreningens forsøg på ændre reglerne for regulering af rævehvalpe

Der kan let gå panik i beslutningerne, når man skal se på fremtidens forvaltning af råvildt. Sådan lyder budskab fra Jack Hansen, som her redegør for konsekvenserne af den nuværende danske råvildtjagt

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

Alle synes enige om at ræve gør indhug i råvildtbestanden. I dette læserbrev vurderer Jack Hansen på, i hvilket omfang rævebestanden har bidraget til råvildtets frie fald.

– Landenes fuglerapporter giver misfortolkelige og forkerte data. Sådan lyder det fra Jack Hansen, der mener, at fredninger sker på forkerte grundlag

Ro, tålmodighed og ansvarlighed. Det er blot nogle af de egenskaber, som jagt kan fremme hos børn. Det mener Michael Lund Jensen, som her sender en opfordring til vores tids forældre  

– I konsekvens af DOFs angreb på udsætning, bør danske jagtudøvere og godser gå sammen om at kræve, at udsætning…

Et læserbrev på Netnatur har medført at Henning Kørvel har forfattet et indlæg, da han mener, at læserbrevet udspringer af…

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler videnskabelige argumenter Det rene pip…

– Fyr hjertekuglen og brug i stedet CNS-kuglen, lyder budskabet fra Jack Hansen, som mener, at et riffelskud placeret i dyrets centralnervesystem bør foretrækkes