Browsing: Jagtrejse

Internationale nyheder om jagt, vildt og jagtrejser 

I 1930 bestilte svenske Bengt Berg to sæt kugle- og haglvåben hos Simson & Co., Suhl, og de håndlavede våben blev senere anvendt til bl.a. tigerjagt i Indien

Der var engang, hvor mænd havde hår på brystet og en jagtriffel sparkede. Det hævder Ib Nordentoft Andersen i en artikel, som han har kaldt for rekyl for rigtige mandfolk

Sort råvildt er udviklet ved en mutation, men hvorfor optræder det sorte råvildt kun sporadisk i udbredelsesområderne ?

Hvad er dit bedste trofæ? Det spørgsmål rejste vi overfor Kasper T. Andersen og selv efter mange år som jagtrejsende faldet svaret prompte

Spanien bider Sverige i haserne, når det gælder store råbukke og “vi har næppe set toppen af isbjerget” lyder vurderingen fra den danske forfatter til bogen “Råvildt og råvildtjagt”

Jagtfeber eller bukkefeber kan ramme nye såvel som erfarne jægere, når jagtens spidser til og skuddet skal afgives. Kur er der ingen af, men af og til kan det hjælpe at kigge den anden vej

Toppen i DDR med Erich Honecker i spidsen nød jagtens glæder i fulde drag for folkets penge, og den 8. november 1989 – dagen før murens fald – skød han f,eks. seks kronhjorte

Skal der atter tillades jagt på tiger? Og skal det i givet fald tillades trofæjagt i Indien? Spørgsmål er aktualiseret i takt med stigende tigerbestand og øget befolkningstilvækst

Råvildts underarter er ofte til debat og spørgsmålet er om jægere jager de pågældende underarter i troen på, at de er det, indtil undersøgelser beviser det modsatte

– Man kan ikke forvente mere end en chance til samme buk. Det er et udsagn, der kan udløse stress og frygt for ikke at slå til i sandhedens øjeblik