Browsing: Landbrug

Artikler om natur og miljø i det danske og internationale landbrug.

Hvis du spekulerer over hvordan ulve pludselig optræder i store indhegnede naturområder, så klik og få svaret her Ulv og…

Jack Hansen opsamler og vurderer de debatterede årsager til råvildtets frie fald, og han udpeger: ”De 7 syndere” som er sandsynlige årsager til bestandsfaldet – og mulige løsninger

Mennesker og elefanter kan være en vanskelig cocktail og myndighederne i Sri Lanka står med store udfordringer, da det kan være farligt at være elefant på “Ceylon”

Vil man fodre sit kronvildt, bør man være opmærksom på de regler, som gælder for netop fodring af krondyr

Dansk ulveforsker peger på en slags dødens korridor for de danske ulve – et geografisk Bermuda-fænomen, hvorfra ulvene forsvinder på mystisk vis

Det anerkendte britiske jagtmedie Shooting Times spår fasanjagt en stor fremtid – men dog under visse forudsætninger Fasanen det…

Bestand af dåvildt kan være en god forretning. Det viser nyt studie, som inddrager indtægter fra jagt, når tab af indkomst ved dyrenes skader på mark og skov gøres op

Kun omkring hver femte af de tilladelser, der gives til regulering af vildt, lever i følge Naturstyrelsen op til kravene og nu rettes der politisk fokus på tilladelserne 

Nofence er verdens første usynlige husdyrhegn og kan blive et vendepunkt i debatten om indhegnede naturområder. Løsningen testes nu i Danmark