Browsing: Landbrug

Artikler om natur og miljø i det danske og internationale landbrug.

En ny gratis app fra Geoinfo kan hurtigt fortælle dig ejer- og kontaktoplysninger på en matrikel, når du færdes i…

Miljøminister Lea Wermelin mener, at 200 indsendte forslag til nye naturnationalparker vidner om stor interesse for oprettelse at de sidste 10 parker på statens arealer

Et nyt internationalt program for bl.a. ulv vil arbejde på at reducere konflikter mellem de store rovdyr og de mennesker, der lever tættest på dem

Jagtforeningen Jyllinge Holme, der driver naturpleje og jagt på Jyllinge Holme, har skåret antallet af græssende får ned fra 35 til 21, fordi der ikke er græs til flere får, da det ædes af bramgæs.

Danske jægere anno 2020 nedlægger kun én due, hver gang jægerne i de glade tresser nedlagde fire, og det kan virke overraskende

Meget kan gøres for at redde rålam, harekillinger og jordrugende fugle under skårlægning på mindre arealer, men under skårlægning på større marker er situationen en helt anden

420 private skovejere har fået tilskud og tilladelse til at skovrejsning på næsten 2.000 hektar landbrugsjord. Nye tilskudsmuligheder er på trapperne

Finn Watson tvivler på at arealkrav strider med Grundloven og hævder, at Lov om jagt- og vildtforvaltning er baseret på bekendtgørelser, som  intet har med Grundloven at gøre