Browsing: Landbrug

Artikler om natur og miljø i det danske og internationale landbrug.

Jack Hansen opsamler og vurderer de debatterede årsager til råvildtets frie fald, og han udpeger: ”De 7 syndere” som er sandsynlige årsager til bestandsfaldet – og mulige løsninger

Enhver jæger virker som et tandhjul i en stor maskine, der skaber mere natur til glæde for de fleste. Men er der ét hjul, der knirker, skal det smøres. Ikke fjernes, da man ellers risikerer at maskinen går i stå

Bilismen har over de seneste år været kraftig stigende. Men kan de mange biler og andre køretøjer på vejene være medvirkende til den faldende bestand af råvildt?

Pil er ikke bare en hurtig måde at få en remise på – det er også en fantastik biotop med…

Den danske råvildtbestandes status og udvikling, skal i ny DCE-analyse bl.a. sammenlignes med råvildtets generelle udvikling i Sverige, Norge og Nordtyskland

Renholdelse af plantningen er utrolig vigtig. Jo bedre den holdes ren, jo bedre vil plantningen lykkes. Hvis du har gjort et godt forarbejde før plantningen foretages, bliver din fremtidige renholdelse af plantningen betydelig nemmere

Det er hverken kronvildt, råvildt eller fasan, som jægerne i 2008 stemte hjem som Danmarks Nationale vildtart. Den titel gik til agerhønen.

At passe på bier og andre insekter er vigtigere end nogensinde, lyder det i pressemeddelelse fra Danmarks Biavlerforening, som i foråret afholder begynderkursus for kommende biavlere

Netop i disse dage giver Miljøstyrelsen tilsagn til de første Klima-Lavbundsprojekter. Projekterne bidrager til at reducerer udledningen af drivhusgasser samtidig…

Endnu en besætning er smittet med fugleinfluenza. Denne gang drejer sig om en mindre hobbybesætning med omkring 50 dyr, blandt andet gæs, høns og ænder

Det Dyreetiske Råd rådgiver Fødevareministeren, men modsat Vildtforvaltningsrådet, som rådgiver Miljøministeren, er de fleste medlemmer udvalgt “uafhængigt af interesseorganisationer”