Browsing: Landbrug

Artikler om natur og miljø i det danske og internationale landbrug.

I dag henter de danske jægere – i meget runde tal – cirka 10 kilo krondyrkød i den danske natur, hver gang de henter et kilo haresteg

“Det skal gøres til en forudsætning for opnåelse af basisindkomststøtte, at mindst 10 % af den enkelte ejendom fremstår med udyrkede landskabselementer”. Sådan lyder det i et åbent brev fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund

Danmark kan se frem til sin tredje ulvezone, hvor det vurderes, at der er forhøjet risiko for ulveangreb på husdyr

Udbrud af den farlige svinesygdom Aujeszkys vækker bekymring i DLS, da smitten kan bringes videre til andre dyr – herunder f.eks. hjortevildt 

Plantningernes udformning skal tilgodese vildtets varierende krav gennem årstiderne. Året igennem skal plantningerne byde vildtet både læ, mulighed for varme og sol, yngle- og fødemuligheder samt skjul

I følge ny undersøgelse kan 15% omlægning af landbrugsjord til oprindelige natur redde 60% af klodens truede dyr – samtidig med, at man reducerer klodens CO2 udledning med 30%