Browsing: Egon Bennetsen

Vildtbiolog Egon Bennetsens artikler om kronvildtforvaltning

Krydsninger mellem sika- og kronvildt kan blive ødelæggende for kronvildtet, advarer vildtbiolog Egon Bennetsen, der med udgangspunkt i internationale observationer påpeger, at risikoen er til stede

Vildtbiolog Egon Bennetsen efterlyser “basal forståelse” i aktuel kronvildtforvaltning og peger på simple og delvist nye løsningsforslag, som kan bringe…

Se her sammendrag af Bennetsen-modellen, hvor den nordjyske vildtbiolog kortfattet gennemgår de forskellige elementer, der kan tænkes anvendt i kronvildtforvaltningen

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

– Voldtægt blandt kvæg er ikke et “naturligt” fænomen. Det hævder vildtbiolog Egon Bennetsen, som her forholder sig kritisk til Rewilding og det naturlige i en “gruppevoldtægt” i et indhegnet naturområde på 120 ha

I januar skal man i følge vildtbiolog være særlig opmærksom under hjortejagt. Ikke mindst i Nordjylland, hvor fravær af brunstjagt medfører mange voksne hjorte

5 % af alle danske krondyr – inklusiv hinder – kan ikke bestå af hjorte over otte år. Det hævder Egon Bennetsen, som her kommenterer “udkast til arealkrav” og den nye målsætning for aldersstrukturen i den danske bestand af kronvildt

Undervurderes bestanden af dåvildt og er jagttiden afbalanceret i forhold til  kronvildt? Med udgangspunkt i et konkret område ser vildtbiolog Egon Bennetsen nærmere på det spørgsmål

Sommerbilleder fra vildtbiolog Egon Bennetsens ejendom i Thy, hvor et opstillet vildtkamera fik et sjældent foto, da en rudel hjorte holdt store badedag under en bagende sol

Vildtbiolog Egon Bennetsen, der i efteråret 2019, rundede ikke ikke færre end 75 artikler på Netnatur.dk, trækker altid mange læsere og her bringes oversigt over de mest læste i 2019