Hos Agriteam oplever men stigende efterspørgsel efter ejendomme med høj naturværdi – navnlig ejendomme, som er placeret “rigtigt” i landskabet

Annonce-portræt af Agriteam.dk

Uanset om det gælder køb eller salg ligger ejendomme med høj naturværdi rigtig godt til Agriteam. Det oplyser medejer mægler og Ib Bjerregaard

Af Netnatur

Når det gælder kunder til mindre landbrugs- og naturejendomme, oplever man stigende efterspørgsel hos landbrugsmæglerne Agriteam.

– Det er især yngre par med børn, der søger ud i naturen for at leve et liv med bæredygtig selvproduktion af egne grøntsager samt ældre par, hvor børnene er flyttet hjemmefra, der efterspørger ejendomme med høj naturværdi.

Det oplyser Ib Bjerregaard, der er ejendomsmægler hos Agriteam, som er etableret af uafhængige ejendomsmæglere med fokus på landbrugsejendomme.

“Vi formidler alle slags landbrug og er altid sælgerens loyale samarbejdspartner og rådgiver. Vi er ikke låst af aftaler med fx banker eller realkredit og kan dermed udelukkende fokusere på at opnå den bedst mulige aftale for vores kunde.” Citat: Agriteam.dk

 

Ib Bjerregaard fortæller, at salg af mindre ejendomme med naturværdi ligger særlig godt til Agriteam, da man har stor erfaring med de regler, der er knyttet til drift- og beskyttelse af naturværdier.

-Traditionel drift og hensyn til f.eks. §3 områder kan godt gå lidt imod hinanden, og her kan vi hjælpe meget med det bedst mulige salg og køb.

-Ved man ikke bedre, kan man risikere at overskride loven og dermed pådrage sig bøder og krav om f.eks. at restaurerer eventuelle ødelagte naturværdier.

-Vi er dog ikke et rådgivningsfirma, og må ikke rådgive som sådan, men ofte kan den viden, som vi har, være af stor værdi for både sælger og køber. Navnlig hvis sælger vælger at inddrage os tidligt i salgsprocessen.

Ib Bjerregaard begrunder dette med, at tendens indenfor drift af traditionelt landbrug går mod større og større ejendomme.

– Skal et hus på landet været et alternativ til et parcelhus, er det vigtigt, at det ligger lidt afsides og er i tæt kontakt med naturområder som skov. En ejendom, der ligger lige op ad en skov, er i sagens natur mere attraktiv end en skov, der er placeret langt fra. Det siger Ib Bjerregaard, der fortæller, at mindre landbrug og naturejendomme altid har været en væsentlig del af Agriteams fokusområde. På den mål de er der ikke noget nyt under solen.

 

I forbindelse med sammenlægning af bedrifter opstår der ofte mulighed for at sælge bygninger med jord fra som naturejendomme.

-Som sælger ønsker man naturligvis den bedst mulig pris for sin jord og sine bygninger og ofte får man dette ved at tænke salg til købere, der går efter naturværdier frem for traditionel landbrugsproduktion.

-Vi kan især gøre en forskel, hvis vi kan være med til at påvirke frasalget og sikre, at den jord, der udbydes til salg, er det som vi ved har den største værdi for de købere, man henvende sig til.

-Det kan være man skal sikre, at jorden der kommer til at høre med til ejendommen, har forbindelse til et nærliggende naturområde som f.eks. en skov eller en sø. Vi ved at det betyder meget for ejendommens herlighedsværdi, at jorden er omkring hus og bygninger og at det så vidt muligt hænger sammen med nærliggende naturområder.

“Agriteam er et netværk af professionelle og uafhængige ejendomsmæglere, som alle er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. Vi arbejder med rådgivning samt køb og salg af alle former for fast ejendom. Agriteam har lokale afdelinger i Aars, Viborg, Randers, Kolind, Brørup og Varde”: Citat Agriteam

 

-Ejendomme, der kan være vanskelige at sælge, er dem placeret tæt ved trafikeret vej. Det konflikter med hele ideen om at flytte fra f.eks. byen og ud i naturen uden at tænke på at børn eller børnebørn løber ud på vejen.

-Den type ejendomme overtages ofte af f.eks. håndværkere, der bruger dem til udlejning for kortere perioder. Ofte til par, der endnu ikke har børn og som sætter pris på beboelse, der er nem at komme til og hvor det er nemt at parkere bilen. For dem betyder en trafikeret vej mindre, da de måske kun skal bo der to, tre år før de flytter igen.

Kort om Ib Bjerregaard

Indtil 2001 var Ib Bjerregaard aktiv landmand med cirka 50 malkekøer. Men da han stod overfor en meget stor investering eller starte en ny karriere, valgte han det sidste og blev ejendomsmægler. I dag har nogle af de besætninger, han sammenlignede sin bedrift med den gang, næsten 4.000 køer. Ib Bjerregaard oplyser, at han var glad for sin tid som landmand, men også, at han ikke savner faget og de mange arbejstimer, der er forbundet med livet som mælkeproducent.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »