Landbrugmæglerne Hekto&Co definerer i stigende grad sig selv som en vidensbank med stor indsigt i traditionel og mere alternativ anvendelse af større landbrugsejendomme

Hekto&Co

Af Redaktionen

-Hvis man er tilknyttet landbruget, ved man hvad Hekto (Hektokilo) står for.

Det hævder Bent Holm, der er medejende ejendomsmægler hos firmaet Hekto&Co, som har specialiseret sig i formidling og strategisk rådgivning i forbindelse med overdragelse af større landbrugsejendomme.

– Hekto er en anvendt målestok i landbruget og i vores firma betyder Hekto ganske enkelt værdi for kunderne.

Sådan lyder det fra Bent Holm, der er født og opvokset på landet og derfor ved, at værdien af en veldrevet ejendom skal kunne måles og vejes.

Efter besøg på hjemmesiden Hekto&Co er man da heller ikke i tvivl om, hvem der er firmaets primære kunder. Det er landbruget samt personer og selskaber, der ønsker at investere i større bedrifter.

På hjemmesiden Hecto.dk kan man f.eks. læse:

0

”Hos landbrugsmæglerne Hekto&Co er vi specialister i salg af danske landbrug og landbrugsvirksomheder. Vi føler os tæt forbundne med kulturen og har gennem mange år arbejdet med landbrug med højt til himlen, store herlighedsværdier og personlige livsværker.”

Men firmaet kan næppe betragtes som et traditionelt mæglerfirma. Firmaets kompetencer rækker ud over køb og salg og dertil har de hele Danmark som marked, selv om det fysiske kontor er placeret i Jylland.

Bent Holm oplyser, at virksomhedens mere unikke kendetegn er omfattende formidling baseret på såkaldt skuffesalg.

– Omkring 45% af alle de landbrugsvirksomheder, vi udbyder til salg, hviler på fortrolighedsaftaler, hvor sælger ønsker at gå stille med sine salgstanker. Derfor overlades det til os at prikke særlig oplagte købere ud.

– Denne form for salg kan have flere fordele. F.eks. bliver man ikke overrendt af nysgerrige naboer ligesom man kan sælge uden at sende uheldige signaler til sine medarbejdere, der måske begynder at søge andre jobmuligheder, da fremtiden tegner sig usikker i forbindelse med evt. overdragelse af virksomheden til nye ejere.

Landbrugsmæglerne Hekto&Co oplyser på deres hjemmeside, at de  føler sig tæt forbundne med kulturen i landbruget, da de gennem mange år har arbejdet med de herlighedsværdier og personlige livsværker, der kendtetegner ikke mindst større landbrugsbedrifter. 

 

Alternative kunder

Køb og salg af landbrug er i stigende grad blevet interessant for mere alternative aktører, der tidligere kun spillede en mere beskeden rolle i den samlede oversigt over det danske marked for køb og salg af større landbrugsbedrifter.

-Hos Hekto&Co arbejder vi mere og mere med vurdering i forhold til overgang til selskabsform: Aktie og anparter er blevet hverdag i forbindelse med overdragelser.

Det forklarer Bent Holm, som i den forbindelse ser det som en fordel, at han også har en flerårig baggrund i den finansielle sektor.

Han tilføjer, at en virksomhedens mere unikke kompetencer faktisk består i rådgivning og vurdering i forbindelse med f.eks. selskabsomdannelse.

-Hos Hekto og Co foregøgler vi ikke vores kompetencer. Vi hævder ikke at være de bedste til det hele. Derfor har vi etableret et professionelt og supplerende netværk, der kan indgå i køb- og salgssituationer. Det kan f.eks. være indenfor juridisk og revisionsmæssig rådgivning.

”Det kan virke som en omstændig proces at stå overfor at sælge sin landbrugsejendom. Hvornår er markedet bedst? Hvad er ens landbrugsejendom værd og hvordan kan man vide, om man rammer det rigtige ‘vindue’ for salg?” CITAT Hekto&Co

Hos Hekto&Co konstaterer man, at markedet for køb og salg af landbrugsejendomme er i bevægelse og at der bliver mere fokus på grønne investeringer i f.eks. skov og solcelleanlæg. Det betyder, at fonde og udenlandske selskaber oftere end tidligere er inddraget i de køb- og salgsprocesser, som varetages af mæglerfirmaet, der står overfor etablering af flere nye kontorer uden for Jylland.  

 

Toppen af isbjerget

Hekto&Co er grundlagt af LandboSyd, ejendomsmægler Bent Holm og Carina Jessen, som fortsat alle ejer firmaet. Det cvr. nummer, der er knyttet til Hekto og Co går 15 år tilbage, men det eksisterende firmanavn blev først søsat i juni måned 2021.

-Co indikerer, at vi er flere om ejerskabet og at vi rækker ud efter alle dem, som vi kan samarbejde med. Det mener vi giver større udbytte til kunderne, siger Bent Holm.

Hos Hekto og Co er man meget opmærksom på den udvikling, der præger motiverne for investering i landbruget.

Bl.a. er der efter meget at dømme kommet større interesse for køb af ejendomme med herlighedsværdi. Alligevel er det ikke det segment, som Hekto og Co vil prioritere højst.

-Når det gælder køb og salg af mindre ejendomme til f.eks. jægere og hestefolk, er der mange lokale mæglere, der har bedre fornemmelse for markedet end vi har.

-Vores fokus vil også fremover være rettet mod større ejendomme inden for planteavl samt ejendomme med produktion af grise, mælkeproduktion og fjerkræ. Det er den del af markedet, som vi vil koncentrere os om.

-Vi ser dog en stor interesse for opkøb af natur- og landbrugsejendomme, der skal indgå i grøn omstilling – f.eks. i forbindelse med reducering af CO2 udslip m.m.

-Investering i ejendomme med skov og skovrejsning samt mulighed for drift med solcelleanlæg er der meget fokus på og vi tror denne interesse er kommet for at blive. Det tager mere og mere fart.

– På den lange bane, er der dog ikke tvivl om, at den værdi, som vi kan tilføre kunderne, består i vores viden om markedet. Det er her vi kan skille os ud. Den indsigt, der kan være forbundet med økonomiske indsigt i de forskellige typer virksomheder, der udbydes til salg, kan bogstaveligt talt være guld være for vores kunder.

-Vi har endnu kun set toppen af isbjerget, men den viden, som vi har opbygget sammen med samarbejdende rådgivere, på dette område, kommer til at gøre en meget stor forskel – både for sælgere og købere af landbrugsejendomme. Ikke mindst da vi er i stand til at anlægge en alternativ vurdering på en evt. traditionel drevet landbrugsejendom, lyder det afslutningsvis fra Bent Holm fra Hekto&Co.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »