Browsing: månedensfuglfebruar

Allerede i februar og marts kan man opleve de første flokke af trækkende traner på himmelen over Danmark, når de fra deres vinterlogi flyver mod ynglepladserne