Browsing: Jagttider

Jagttid: Fredet – men må stadigt reguleres jvf gældende regler Jagtiden tages op til revision i 2023. Husmåren ligner…

Jagttid: 01.09-31.12. På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01.

Jagttid: 01.09.-31.12. Knarand er en af de ret fåtallige danske ænder. Den er også en af de mindst iøjnefaldende.

Jagttid: 01.09.-31.12. Kortnæbbet gås yngler ikke i Danmark, men efterår, vinter og forår raster de i tusindvis langs den jyske…

Kronhjort: 01.9.-31.01.

Kronhind og kalv: 01.10.-31.01.

01.09.-31.01.

Mink er en invasiv art og må jages hele året. Mink kan reguleres som skadevoldende vildt.

Mufflonvædder: 01.09.-31.01.

Får og lam: 01.10.-31.01.

Muflonen, som er et vildfår, blev indført i Danmark til jagtformål i 1950’erne.

Jagttid: 01.09.-31.01. Mårhunden er en invasiv art, og må som sådan reguleres hele året.

Jagttid: 01.09 – 31.01 Nilgåsen, også kaldet egyptisk gås, anses for at være en invasiv art og kan reguleres som skadevoldende vildt…

01.10.-31.12.

På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01.

Pibeanden kaldes også for brunnakke.

Jagttid: 11.11.-31.01 Ringduen, også kaldet skovdue, er Danmarks mest talrige dueart

Jagttid: 01.09.-31.01. Desuden må rævehvalpe reguleres uden for graven 01.07-31.08 Regulering må i denne periode foretages fra 1,5 time før…

Jagttid: Buk, rå og lam: 01.10.-31.01. Desuden råbuk: 16.5.-15.-07.

Sikahjort: 01.9.-31.01.

Sikahind og kalv: 01.10.-31.01.

Sika er en asiatisk hjorteart, der blev indført til Danmark i 1900-tallet.

Jagttid: 01.-09.-31.12. På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01.

Jagttid: 01.10.-31.01. Det er ikke uden grund, at skovsneppen altid ligger øverst på vildtparaden

Jagttid: 01.10.-31.01. Sortand yngler ikke i Danmark, men landet er både fældnings- og overvintringsområde for arten.

Jagttid: 01.09.-31.12. På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01. Spidsand er almindelig som trækfugl i Danmark.

Jagttid: 01.09.-31.01 Sumpbæveren betragtes som invasiv og må reguleres hele året som skadevoldende vildt.

Jagttid: 01.09-31.01 Bemærk dog også lokale jagttider.

Jagttid: Ingen jagttid – Se dog lokale jagttider I Danmark forekommer sædgås kun som trækfugl.