Browsing: Jagttider

Jagttid: 16.09.-31.10. – øst for Storebælt Jagttid: 16.09.-15.10. – vest for Storebælt En række øer har dog anderledes jagttider -…

Ingen jagttid. Amerikansk skarveand anses for at være en invasiv art og kan bekæmpes som skadevoldende vildt hele året.

Jagttid: 01.09.-31.12. På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01. Atlingand er en af de mindste danske ænder.

Jagttid: 01.09.-31.01. Bisamrotten anses for at være en invasiv art og kan reguleres som skadevoldende vildt.

Jagttid: 01.10. – 31.01. Bjergand forekommer næsten udelukkende som vintergæst i Danmark.

Jagttid: 01.09.-31.01. Blisgåsen er en mellemstor gås, der kendes på sin hvide pandeblis og mørke tværstriber på bugen.

Jagttid: 01.10.-31.01.

Tusindvis af blishøns ankommer i løbet af efteråret til Danmark.

Bestanden er over 100.000 i januar, men i kolde vintre flyver de fleste videre til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.

01.09.-31.01.

Canadagåsen anses for at være en invasiv art. Den er på sortlisten og er generelt uønsket i Danmark.

Jagttid: 01.09.-31.12. Dobbeltbekkasinen er noget mindre end sin fætter skovsneppen.

Dåhjort: 01.09.-31-01.

Då og kalv: 01.10.-31.01.

Dåvildtet forsvandt fra Europa, herunder Danmark, under den sidste istid, men blev indført til landet igen i 1200-tallet.

Jagttid: 01.10.-31.01. Der er indført stop for jagt på edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget fra EU.…

Jagttid: 01.10.-31.01. – Se dog også lokale jagttider Almindelig yngle- og standfugl over hele landet. Trives i åbent kulturlandskab, hvor…

Jagttid: Ingen jagttid. Fredet fra 2020 Fløjlsand yngler ikke her i landet, men flere tusinde fugle kommer fra yngleområderne i…

Jagttid: 01.09.-31.12. På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01.

Jagttid: 01.08.-31.01. – se note Jagttid: 01.09.-31.01.

Jagttid: 01.09.-31.01. Må skydes fra en time før solopgang i jagttiden. Gråkrage, eller blot kaldet krage, er meget almindelig i…

Jagttid: 01.11.-31.1. Se dog regionale jagttider. Haren vejer tre til seks kilo, måler fra snudespids til halerod 55-70 cm og er…

Jagttid: Ingen jagttid. Fredet. Havlit yngler ikke i Danmark, men forekommer talrigt som trækfugl i vinterhalvåret …

Jagttid: 01.09.-31.01. Må skydes en time før solopgang i jagttiden. Almindelig yngle- og standfugl i hele landet. Skønt udpræget standfugl,…

Jagttid: 01.10.-31.01. Danmark er træk- og overvintringsområde for tusindvis af hvinænder.