Byd på “selvstændig skovejendom på cirka 11 ha med kronvildt og uberørt skov.” Bemærk EDC’s deadline for indgivelse af tilbud

Annonceartikel 11. august 2023

Ejendom med kronvildt og skov, der har været urørt i 45 år, udbydes til salg via EDC.
Bemærk at tilbud på ejendommen skal afgives inden første september 2023

Af Asbjørn Møller Nielsen, EDC

Hadstenvej 11 er en selvstændig skovejendom på 10,89 ha. Ejendommen er beliggende mellem Hadsten og Langå nærmere bestemt Høgebjerg Skov i det kuperede østjyske terræn.

Der er en fantastisk jagt i området hvor særligt kronvildtet har sin daglige færdsel i skoven, hvilket de enorme veksler og sølepladser bekræfter.
Det er en særdeles tiltalende og fint arronderet skovejendom, som overvejende består af bevoksninger med løv­træ  i varierende aldre.

Terrænet er kuperet, og afgrænset af en bæk. Jorden er leret og med flere væld i skoven, hvilket giver optimale betingelser for kronhjortens sølepladser og skoven vidner om høj aktivitet af kronvildt.

I alt 6 ha. af ejendommen består af fredskov samt to mindre arealer midt i skoven med § 3 beskyttet overdrev.

Skoven er uberørt gennem de sidste 45 år  og i skoven findes flere ældre frugttræer.
For yderligere rådgivning omkring skovens brug og muligheder påpeger EDC at man kan kontakte Skovfoged, Skov- og Landsingeniør Ole Ruhwald fra Proviido på 40257317 eller ole@proviido.dk

Et skønt vildtrigt skovstykke i hjertet af et større skovareal. Alt i alt en skovejendom for den, der vil arbejde med egen skov og måske ønsker at udvikle herlighederne yderligere, eller gå den anden vej og fortsætte den ‘uberørte ånd’ og lade skoven overgå til urørt drift, med god offentlig økonomisk kompensation til følge.

Ejendommen udbydes således, at der senest 1. september 2023 kl. 14.00 skal afgives bud. Sælger forbeholder sig retten til at vælge frit mellem de indkomne bud, hvorefter svar gives senest d. 8. september kl. 16.00.

Kontakt EDC for materiale og fremvisning

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »
Document
Se mere