Vildtkød og et smukt trofæ blev det håndgribelige udbytte, da eleverne på Efterskolen Flyvesandets jagtline vendte hjem fra et svensk jagteventyr, men turens største udbytte skal nok søges et helt andet sted

Af Redaktionen

Efterskolen Flyvesandets jagtlinje har været på jagteventyr i Sverige og udover en række meget forskellige jagtminder, vendte eleverne også hjem med en bedre indsigt i svensk jagtkultur og i de traditioner, som er knyttet til de svenske jagtformer. Under opholdet blev der også stiftet nye venskaber med  jagtinteresserede elever på svensk landbrugsskole, som i foråret 2024 gæstede deres danske forbindelser … 
Eleverne på efterskolen Flyvesandets jagtlinje oplevede i november 2023 et tætpakket og vidtspændende jagteventyr i det svenske. Et eventyr med både elgjagt, vildsvinejagt og forskellige former for fuglejagt på programmet.
Opholdet gav ikke kun spændende og anderledes jagtoplevelser til mindebogen. Opholdet førte både til hjembringelse af vildtkød og et smukt jagttrofæ til minde om turen.
Under jagtopholdet i efteråret 2024 fik eleverne fra Efterskolen Flyvesandet indsigt i svensk jagtkultur. Bl.a. fik de forståelse for den kvotestyrede svenske elgjagt, som er meget forskellig fra den danske jagtmodel
Efterskolen Flyvesandets jagtlinje arrangerer årligt en eller flere ture til udlandet for at introducere eleverne til forskellige jagtformer og kulturer.
I efteråret 2023 gik turen til Sverige, hvor et rigt udvalg af jagtoplevelser ventede. Fra drivjagt på elg og natjagt på vildsvin – til Rough shooting (trampejagt på især hare og fuglevildt ) til til jagt med lokkefugle.
Det er efterskolens forstander Pavia Haaber Jakobsen, der har taget tilløb til efterskolens linjefag i jagt. Et linjefag med et stort, og bredt undervisningsprogram om jagt i både Danmark og andre lande …
Tidligere har det ført skolens elever ud på ekspeditioner til Norge og Polen etc. og i november 2023 var det midtsvenske jagteventyr plottet ind på GPS’en, da de forventningsfulde elever lagde fra land ved Otterup på Nordfyn.
Kød og en meget smuk opsats fra en flot, vinterklædt råbuk var noget af det mere håndgribelige, som de danske elever fra jagtskolen vendte hjem med.  
Selv om afstanden mellem Danmark og Sverige er kort er jagtmulighederne meget forskellige. De svenske jægere har flere jagtmuligheder, som de danske jægere ikke har adgang til. Bl.a. har de mulighed for jagt på elg og vildsvin.
Da efterskolen Flyvesandet gæstede jagtområdet ved Västervik var der stadig elge tilbage på den kvote, som jagtområdet var i besiddelse af. Men der måtte kun nedlægges kalve. De lokale jægere havde nedlagte de ungdyr og voksne elge, der var tildelt fra det kollektive fællesskab, der fordeler kvoterne.
Pavia fortæller, at der under elgjagten blev set en hel del elge. Også flotte og voksne tyrer, som der altså ikke længere var kvote på sidt i november.
Under jagten opstod der også chance til at nedlægge kalv. Men da eleverne i sagens natur ønskede at være helt sikker på, at det nu også var kalv … og ikke ungdyr fra forrige jagtsæson, blev det ved iagttagelserne.
Denne forsigtige adfærd udløste anerkendelse fra de svenske jagtkammerater, som er meget nøjeregnende med de kvoter, der har fået tildelt.
Men elgjagten gav dog også håndgribeligt udbytte.
En heldig praktikant formåede at nedlægge en meget smuk og vinterklædt råbuk med en smuk opsats, der fremover vil fungere som et evigt minde om det svenske ophold i november 2023.
Svensk vildsvinejagt er populært blandt mange danske jægere, og tre vildsvin blev der nedlagt, da elever fra Efterskolen Flyvesandet var på svensk jagteventyr sidst i november 2023.
Lederen af den danske efterskole oplevede, at eleverne fra Danmark var meget hurtige til at tilpasse sig natjagt på vildsvin, selv om dette ikke er en jagtform, der praktiseres i Danmark.
Pavia mener det bunder i, at eleverne allerede er dus med mørket, da f.eks. havørredfiskeri om natten er populært blandt eleverne, da skolen er beliggende ikke langt fra fynsk kyst med prima ørredfiskeri – ikke mindst om natten.

De nedlagte vildsvin blev parteret og anvendt på den danske efterskole. Skolen har nemlig tradition for, at alle elever – også elever på de andre linjefag  – får smag for de mange ting, som kan hentes som vildt og fisk i naturens store spisekammer.

Efterskolen Flyvesandet er naturligvis ikke kun jagt i udlandet. Skolen har mange kontakter i Danmark, som de bruger, når eleverne skal have oplevelser om dansk jagt. Skolen fremhæver ikke mindst Hans Jørgen Rafn for brug af hans arealer på Læsø.
Udover jagtoplevelserne blev eleverne også introduceret til svensk trampejagt, som i området blev praktiseret lidt anderledes end det, som eleverne var kendt med. F.eks. når de deltager på danske godsjagter eller afvikler jagt på skolens 180 ha store jagtområde, som eleverne er med til af forvalte.
Skoleleder Pavia bemærkede under opholdet, at de svenske elever fra landbrugsskolen var meget velklædte.
– De var meget herregårdsagtige i deres påklædning, forklarer han overfor netnatur.dk. Men selv om de danske jægere fra efterskolen ikke var iklædt Tweed og Oilskin høstede de anerkendelse for deres optræden og skydning ikke mindst …
Det understreger skolelederen med tilfredshed …
– På efterskolens linjefag er halbøsseskydning vores fælles sprog. Det er det, som vi alle er sammen om. Også selv om vi har elever, der mest er til jagt med bue eller riffel. For os er det dog vigtigt, at alle kan deltage, når der står fuglejagt eller lerdueskydning på programmet.
Denne holdning kom eleverne og skolens renomme til gavn, fornemmer skolelederen …
Det svensk-danske jagteventyr har ikke kun styrket jagtinteressen hos eleverne, men også skabt varige minder og venskaber på tværs af landegrænserne.
Under opholdet blev der udvekslet erfaringer og knyttet nye bekendtskaber, og studieturen var ikke kun en rejse i jagtoplevelser, men også en kulturel udveksling mellem danske og svenske jagttraditioner.
På trods af mindre sprogbarrierer, blev der under opholdet kommunikeret på både dansk og svensk, hvilket styrkede forståelsen mellem eleverne.
I april måned 2024 var de svenske elever fra Gamle gymnasiet i Gammelby, (Naturbruksgymnasium) inviteret til Danmark, som en slag geninvitation, hvor de fik mulighed for at lære mere om danske jagtformer, herunder prøveskydning med bue.

Sverige tillader (endnu) ikke buejagt og den danske skoleleder fornemmede, at der var stor interesse for at vide mere om buen som jagtvåben til både småvildt og storvildt.

Det svensk-danske jagteventyr har ikke kun styrket jagtinteressen hos eleverne, men også skabt varige minder og venskaber på tværs af landegrænserne.

LÆS mere om Efterskolen Flyvesandet

Gamlegymnasiet i Gammelby, (Naturbruksgymnasium) lærerne derfra fotograferet i Danmark i foråret 2024.

 

Baggrunden for det svensk-danske samarbejder bunder i at Ove Cedersmyg har været herregårdsskytte på Egebjerggaard på Nordfyn for 40 år siden. Han har lokale kontakter endnu og er lærer i Sverige samt PH (Professionel Jæger) i Afrika. Daniel Nilsson er ligeledes herregårdsjæger og underviser på Gymnasiet i naturturisme. Ove og den danske skoleleder Pavia Haaber Jakobsen arbejder på et nyt oplæg om buejagt på Efterskolen Flyvesandet som resulterer i, at det første elevhold er på Flyvesandet fra Gamleby Gymnasiet. Det samarbejde bliver nyt udgangspunkt for linjefagsrejser fra Flyvesandet.

Kort om Efterskolen Flyvesandets jagtlinje

“Når skoleåret starter banker jagtsæsonen på døren – hvorfor vi bruger tiden til at få ”banket rusten af haglbøsserne”, klargøre jagten herunder opbygning af skjul m.m.

Vi har vores eget jagtområde på ca. 180 hektar, som vi passer og plejer og bruger til jagt, når den tid kommer. Samtidig har vi haft et rigtigt godt samarbejde med godset Egebjerggård, hvor elever hjælper til ved godsets jagter, og fra tid til anden giver skytten en hjælpende hånd med fasanopdræt og andre praktiske gøremål.”

KILDE:  Efterskolen Flyvesandet.

Bemærk det er muligt at tage jagttegn på skolen og medbringe egen jagthund under opholdet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »