Browsing: Enø

Særlige omstændigheder kan af og til reducere råbukkens territorie og dermed give plads til flere voksne bukke på arealet 

Mysteriet om Tovbukken, der gik med et reb og dele af en en opsats om halsen, spøger stadig Tovbukken spøger…

Unik fotoserie: På Enø på Sydsjælland går en treårig buk rundt med tovværk om halsen, i hvilken der sidder en kastestang fra sidste års opsats 

Tovbukken på Enø på Sydsjælland, der blev kaldt sådan, fordi den havde en stump tovværk om halsen, er død             

Brunstperioden er en aktiv tid for råvildtet, men hvorfor oplevede Henning Kørvel kun siddende dyr under en dansk fototur midt i brunsten?

Midsommer: Fotoserie viser en ældre buk, som stadig bærer en del af vinterdragten, mens alle andre bukke og for den sags skyld råer i samme område har afsluttet skiftet til sommerdragt

Bukkejagt kan være mange ting, og her kan du læse om bogaktuelle Kørvels oplevelser set gennem et teleobjektiv den allerførste morgen i den nye jagtsæson for råbukke 

En morgen, hvor det var tåget, gik Henning Kørvel en tur med sit kamera på Enø på Sydsjælland. Her fortæller han om sine oplevelser Skærtorsdag om morgenen

Råbukkes opsatser er stadig i vækst, og billedet er analogt for beslåede råers fostre, og her og nu har dyrene behov for nyspiret græs og nyspirede planter

Efter vinterens ”smalhals” er råvildtet sultent og æder græs og planter med glubende appetit. Det skriver Henning Kørvel, som indledning på en fototur på Enø

Et bukkelam, der mangler 12-15 centimeter på højre bagløb, ser ud til at være i god kondition, men bukkelammets skæbne er helt overladt til naturen

Strandjagtforeningens rævejagt på Enø er en vigtig aktivitet af hensyn til jordrugende fugle på øen, men efter meget at dømme, har foreningen afviklet sin sidste rævejagt

I oktober er råvildtet i dragtskifte, der synes dog at være en tendens til, at råvildt i nogle områder skifter fra sommerdragt til vinterdragt tidligere end dyr i andre områder

Bukken på Enø på Sydsjælland med et stykke tov om halsen er still going stron, men flere mennesker, der er bekymrede for bukkens ve og vel, har kontaktet Dyrenes Beskyttelse

Bukken på Enø på Sydsjælland med tov om halsen – ”Tovbukken” – er ”karl for sin hat”. Se fotoserie hvor den slås bravt med en anden buk om sit territorium