Browsing: forende

“Dyret døde i knaldet” er et udtryk anvendt af jægere, når et dyr døde i skuddet – altså forendte i det øjeblik, det blev ramt af et projektil eller en pil. Men holder antagelsen også i virkeligheden?

Ifølge jægersproget dør bukken ikke. Den forender som følge af et dræbende skud. Men hvornår vil en buk egentlig forende, når den rammes med et såkaldt dræbende skud