Browsing: afskydning

Der kan let gå panik i beslutningerne, når man skal se på fremtidens forvaltning af råvildt. Sådan lyder budskab fra Jack Hansen, som her redegør for konsekvenserne af den nuværende danske råvildtjagt

” … at sige at jagt er årsag til mistrivsel og sygdom, er stærkt overdrevet og tillige udokumenteret ” skriver Jack Hansen, som mener debat om mistrivsel, råvildtsyge og jagtudbytte bør debatteres adskilt